Dvadsiatka najlepších študentov v kraji získala ocenenie

Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Symbolické ocenenie si v pondelok 22. novembra na Úrade Košického samosprávneho kraja  za prísnych epidemiologických opatrení prevzalo spolu 20 študentov zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

Pre aktuálnu pandemickú situáciu bolo podujatie zorganizované v alternatívnej podobe, streamovalo sa online prostredníctvom krajských komunikačných kanálov.

Na základe nominácií jednotlivých škôl a po schválení komisiou sa predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka rozhodol udeliť ocenenia v štyroch oblastiach - oblasť úspechov v celoslovenských a v medzinárodných predmetových olympiádach a iných súťažiach, mimoriadne úspechy v športových aktivitách, oblasť za charitatívnu, dobročinnú a dobrovoľnícku iniciatívu alebo za humánny čin a oblasť aktívna participácia na verejnom živote mládeže, angažovanosť v spoločenských a kultúrnych aktivitách. Ocenenie si prevzali študenti,  ktorí  šíria dobré meno svojej školy aj kraja.

 „Mladí ľudia sú nepochybne hybnou silou každej doby, či to už bolo pred 32. rokmi, keď ich nedokázali zastaviť ani najsilnejšie politické kádre, alebo v súčasnosti, keď ich talent a odhodlanie presahuje hranice kraja a aj našej krajiny. O šikovných východniaroch, našťastie, nie je núdza, čo sa len opäť preukazuje týmito oceneniami. Získali ich študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity aj za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. Som na nich nesmierne hrdý,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Slávnostné oceňovanie dopĺňal kultúrny program vo forme videoklipov skladieb z tvorby žiakov Konzervatória Timonova v Košiciach a Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Ocenené študentky a študenti:

Viktória Novotňáková zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce získala 1. miesto na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti a 3. miesto na celoslovenskom kole s prácou: „Vplyv pandémie na život stredoškolákov.“ Zapája sa do rôznych súťaží, najmä zo slovenského jazyka.

Simona Gabonová zo Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice na profesionálnej úrovni ovláda prácu v grafických programoch a za posledné dva roky sa dvakrát umiestnila na 1. mieste v krajskom kole prestížnej celoslovenskej IT súťaži ZENIT v kategórii grafický dizajn a 4. miesto v celoslovenskom kole.

Matej Vasky z Gymnázia Alejová 1, Košice sa v minulom školskom roku prebojoval do celoštátneho kola Matematickej olympiády najvyššej kategórie. Po úspechu na celoslovenskom výberovom sústredení reprezentoval Slovensko v medzinárodnom kole Matematickej olympiády. Získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži Matematický B-deň 2020 a striebornú medailu v súťaži Fourth Annual International Mathematical Modeling Challenge.

Jakub Varga zo Strednej odbornej školy technická, Partizánska 1, Michalovce aktívne spolupracuje s firmami zameranými na oblasť IKT v regióne. V školskom roku 2020/2021 získal 1. miesto na  celoslovenskej súťaži Networking Academy Games, 4. miesto na medzinárodnej súťaži AcadNet a 6. miesto na celoslovenskej súťaži Net@FIIT.

Matej Rovder  z Gymnázia P. Horova, Masarykova 1, Michalovce v roku 2019 úspešne reprezentoval Slovensko na medzinárodnej Olympiáde mladých vedcov v Katare, kde získal striebornú medailu. V minulom školskom roku získal 2. miesto v Biologickej olympiáde v rámci Slovenska v kategórii B. V súťaži „Čo vieš o hviezdach?“ vyhral krajské kolo a vo Fyzikálnej olympiáde získal 3. miesto.

Tomáš Balog zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Komenského 44, Košice sa zapojil do celoslovenskej inovačnej súťaže projekt BeReady AWARDS. Mladí „technici“ z 24 najlepších stredných škôl zo Slovenska navrhovali SMART CITY, čiže energeticky nezávislé mesto. Tomáš Balog si z tejto súťaže odniesol prvú cenu. Zapojil sa aj do projektu Konferencia IT v praxi a získal cenu spoločnosti GlobalLogic.

Jozef Sabo z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach získal 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole informatickej súťaže RBA – v kategórii vlastný model,  3. miesto v krajskom kole s postupom do finále a 3. miesto v celoštátnom finálovom kole programátorskej súťaže PALMA junior. Zabojoval tiež v medzinárodnom kole súťaže First Global a v celoslovenskom kole súťaže NAG 2021.

Martin Majoroš z Konzervatória,  Timonova 2, Košice absolvoval festival Konvergencie v Bratislave, získal 1. miesto v I. Kategórii v súťaži študentov slovenských konzervatórií a súťaž Českého spolku dvouplátkových  nástrojú v Prahe, kde v 4. kategórii získal 2. miesto.

Denis Zjatik z Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice získal cenu za najlepšiu interpretáciu Ľudovej piesne na súťaži Imricha Godina, 3. miesto na Celoštátnej súťaži študentov slovenských konzervatórií, laureát v sólo speve Spevy môjho rodu, je dvojnásobným laureátom v duo aj v trio speve na Makovickej Strune, dvakrát získal cenu divákov na Makovickej strune a je finalistom televíznej šou Zem Spieva, kde získal 3. miesto

Dominika Bereščíková zo Spojenej školy, Kollárova 17 zo Sečoviec v školskom roku 2020/2021 reprezentovala svoju školu na krajskej  prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Košiciach, kde sa umiestnila na 1. mieste., prezentovala históriu svojej rodnej obce Horovce na dolnom Zemplíne. Je členkou redakčnej rady školského časopisu, moderuje vysielanie školského rádia a pripravuje aj jeho hudobnú dramaturgiu.

Nina Ratkovská z Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves získala 1. miesto na Košice Open v latinsko-amerických tancoch v kategórii do 21 rokov, 2. miesto na International Open v Štandardných tancoch, 2. miesto na International Open v Latinsko-amerických tancoch, 3. miesto dosiahla Nina na Majstrovstvách Slovenska v Štandardných tancoch  a 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v 10 tancoch.

Tobias Zámbory zo Strednej priemyselnej školy strojnícka, Komenského 2, Košice si pred každými majstrovstvami Európy zaumieni, že bude na stupni víťazov. Tobias Zámbory získal na Majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom lyžovaní 2. miesto v disciplíne skoky a 2. miesto  v disciplíne trojkombinácia a celkové druhé miesto v rámci Slovenska

Andrea Dantsitsová študuje na Škole umeleckého priemyslu na Jakobyho ulici v Košiciach. Ako sluchovo hendikepovaná približuje počujúcim neznámy svet a šíri osvetu prostredníctvom sociálnych sietí. Vytvorila ilustrovaný návod, ktorý nás vovedie do sveta človeka so sluchovým postihnutím.

Matúš Gavin navštevuje Gymnázium na Javorovej uici v Spišskej Novej Vsi. Je podpredsedom  Územnej rady mládežníckeho spolku Slovenského červeného kríža pre okresy Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica a koordinátorom národného projektu „Dorotka a jej priatelia“. Vedie kurzy prvej pomoci, realizuje propagáciu dobrovoľníckej činnosti Červeného kríža. Pravidelne daruje krv a participuje v propagácii humánnej aktivity Kvapka krvi. Je členom  organizácie Slovenský skauting.

lvana Ballaschová z Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou dosiahla najvyššie ocenenie v súťaži Bohúňova paleta, kde sa v medzinárodnom kole umiestnila v striebornom pásme. Je prvou študentkou gymnázia, ktorá dosiahla striebornú úroveň v rámci programu DofE. V rámci školy zorganizovala prvý swap oblečenia, bižutérie a kníh. Zviditeľňuje kultúru mantáckych Nemcov na Slovensku, bola spoluzakladateľkou tanečnej skupiny Hummeltanzgruppe.

Daša Ilišková zo Strednej priemyselnej školy stavebná a geodetická, Lermontova 1, Košice je podpredsedníčkou Krajskej Rady Žiackej školskej rady Košického kraja, členkou Rady školy a prezidentkou študentskej firmy TRIC. V celoštátnej súťaži Veľtrh podnikateľských talentov získala ocenenie Manpower Leadership Award.

Alexandra Ivasenková  z Gymnázia Trebišovská, Košice získala 4. miesto v Krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore psychológia a sociológia. V spolupráci UNICEF, UNESCO, UNFPA a WHO sa zapája do projektov zameraných na pomoc mladým v otázkach duševného i reprodukčného zdravia. Je spoluzakladateľkou profilu @psychelp. Ako ambasádorka rozvojového programu DofE a účastníčka najvyššej zlatej úrovne rozvíja komunitu členov. Je tiež spoluzakladateľkou hudobnej skupiny Kate Evans.

Nikolas Kapko zo Strednej zdravotníckej školy, Masarykova 27, Michalovce vedie žiakov v rámci charitatívnej činnosti v spolupráci so Slovenským červeným krížom. V projekte DOROTKA podnecuje zápal u nových žiakov. Zúčastňoval sa na projektoch: EduEra - Projektový asistent, Erasmus+, Tréningový kurz - Adult (my) Hood v Portugalsku, Millenium Peacemakers v Holandsku, Iuventa, kde sa vzdelával v Projektovom manažmente.

Panna Blanár z Gymnázia - Gimnázium, Horešská 18,  Kráľovský Chlmec získala 1. miesto na Recitačnej súťaži Attilu Kaszása a Súťaži v umeleckom prednese v Sárospataku. Školu reprezentovala na celoštátnom kole recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Ako členka školskej dramatickej skupiny SYKORAX sa zúčastnila na Jókaiho dňoch v Komárne a na medzinárodnej prehliadke dramatických telies - LitFEST. Je poluzakladateľka tanečného folklórneho súboru Vadrózsák / Divé ruže.

Jakub  Balog z Gymnázia P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium,  Akademika Hronca 1, Rožňava v rámci žiackej školskej rady organizoval Ples gymnazistov, Deň detí, Vianočnú akadémiu, Týždeň zdravej výživy, zbierku pre útulok a pre DSS SUBSIDIUM. Zapája sa do krúžkovej činnosti, podieľa sa na rozhlasovej tvorbe, je ambasádorom projektov Škola priateľská k deťom Unicef a Epas-Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Je predsedom Rožňavského mládežníckeho parlamentu. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.11.2021 10:00
Upravené: 02.02.2022 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001