Župné stredné školy privítajú žiakov po šiestich mesiacoch

Riaditelia škôl by mali zvážiť hromadné slávnostné otvorenie školského roka. Na šport sa neodporúča využívať vnútorné priestory ako telocvičňa, posilňovňa či bazén. Taktiež by školy mali zvážiť organizáciu viacdňových školských výletov, spoločenských akcií a hromadných podujatí.

Na otvorenie nového školského roka sa pripravuje aj 63 župných stredných škôl. S výnimkou odovzdávania vysvedčení v posledný júnový deň boli zatvorené takmer šesť mesiacov, od 9. marca. V školskom roku 2020/21 nastúpi na vyučovanie 2. septembra vyše 24-tisíc žiakov, z toho 4 611 prvákov. Prvých žiakov príjmu štyri novovzniknuté odbory: inteligentné technológie, správca inteligentých a digitálných systémov a programovanie digitálnych technológií na SOŠ Ostrovského v Košiciach, ako aj odbor bankový pracovník na Obchodnej akadémii na Watsonovej v Košiciach. „Máme za sebou veľmi neštandardné obdobie, ktoré nás naučilo viac, ako sme si v septembri minulého roka predstavovali. Počas pandémie si školáci okrem iného uvedomili, aký dôležitý je osobný kontakt so spolužiakmi aj učiteľmi. Som rád, že napriek okolnostiam môžeme tento školský rok otvoriť riadne, hoci bez rúška a dezinfekcie to nepôjde,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Župné stredné školy a školské zariadenia budú rešpektovať opatrenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR počas trvania pandémie COVID-19. V školách bude platiť zásada ROR – rúško, odstup, ruky. Okrem toho sa bude dbať aj na ranný filter žiakov, pravidelné upratovanie a dezinfekciu priestorov. „Vnútorné priestory na šport ako telocvičňu, posilňovňu či bazén neodporúčame využívať a taktiež neodporúčame školám organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a hromadné podujatia. Riaditelia škôl by mali zvážiť aj hromadné slávnostné otvorenie školského roka. Práve vďaka disciplíne a zodpovednosti môžeme po pol roku opäť spustiť prezenčné vzdelávanie,“ povedal župan Trnka. Rúško sa odporúča prvé dva týždne po začiatku školského roka nielen v spoločných priestoroch školy, ale aj v triedach.

Výchovno-vzdelávací proces, vrátane praktického vyučovania, bude prebiehať v nezmenenej forme. Žiak sa musí pri prvom nástupe do školy preukázať čestným prehlásením, že neprejavuje príznaky ochorenia a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie. V školách budú dodržiavané všetky opatrenia a odporúčania hlavného hygienika SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Pravidelne bude vykonávaná dezinfekcia spoločných priestorov, tried, sociálnych zariadení a tiež plôch a ostatných povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí (ako napríklad kľučky).  Príchod do školy sa nezaobíde bez ranného merania teploty

Manuál opatrení ministerstva školstva obsahuje odporúčania v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Jednotlivé fázy pomyselného semaforu reflektujú na situáciu, kedy škola nemá žiadnu osobu podozrivú z infikovania a na situácie, kedy sa v škole objavia prípady podozrivých alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19. Ak je na škole osoba podozrivá na COVID-19, je táto škola automaticky zaradená do oranžovej zóny. Ak je podozrivý pedagogický pracovník, v tom prípade nevykonáva pracovnú činnosť, kým nebude podrobený testu s negatívnym výsledkom. Príslušný všeobecný lekár a Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnú o jeho návrate do pracovného procesu. „V prípade červenej zóny, teda keď sa ochorenie potvrdí u minimálne 2 žiakov na škole, vyučovanie bude prerušené v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19. V prípade potvrdeného pedagogického pracovníka bude zamestnancovi nariadená domáca izolácia. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného regionálneho úradu,“ vysvetlil Trnka.

Riadne budú fungovať aj internáty, na ktoré sa tiež vzťahujú zvýšené hygienicko-epidemiologických opatrenia. K dispozícii bude dezinfekcia a povinné je nosenie rúšok v spoločných priestoroch. V prípade potvrdenia alebo podozrenia na COVID-19 internát kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR a následne postupuje podľa jeho pokynov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2020 13:30
Upravené: 10.11.2021 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001