V Košickom kraji si polročný výpis známok prevezme 23 805 študentov

Na školách v Košickom samosprávnom kraji vzrástol počet študentov zapojených do duálneho vzdelávania o sto percent.

Spolu 23 805 žiakov dostane 31. januára polročné výpisy známok za školský rok 2019/2020. Ide o študentov 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

V aktuálnom školskom roku sa opäť rozšírili rady študentov zapojených do duálneho systému vzdelávania. Kým vlani ich nastúpilo do prvého ročníka 225, v práve prebiehajúcom školskom roku ich študuje 500. „Najväčšou výhodou duálu je pripravenosť  študentov na trh práce. V našom záujme je mať schopných mladých ľudí v práci, nie na úrade práce. Duálne vzdelávanie otvárame najmä v trojročných a štvorročných programoch v rámci hutníckych a strojárskych odborov, elektroniky, IT, služieb a ekonomiky. Aktuálne tento systém predstavuje spoluprácu 28 škôl so 141 zamestnávateľmi,“ konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a zároveň avizoval, že v rastúcom trende v zazmluvňovaní firiem chce župa pokračovať.

V snahe zvyšovať kvalitu vzdelávania sa v niektorých župných školách  v tomto školskom roku podarilo otvoriť nové študijné odbory. Tie pribudli napríklad na Hotelovej akadémii Košice. Na stredných zdravotníckych školách v Rožňave, Michalovciach a v Košiciach na Kukučínovej ulici nahradil pôvodný odbor zdravotnícky asistent nový odbor, praktická sestra. Športové gymnázium v Košiciach sa premenovalo na Strednú športovú školu, s čím súviselo otvorenie nového odboru športový manažment. V budúcom školskom roku sa žiaci môžu tešiť na otvorenie Krajskej hokejovej akadémie, ktorá bude fungovať na tejto škole.  Škola úžitkového výtvarníctva tiež zmenila svoj názvov na Školu umeleckého priemyslu a vznikom tohto typu školy prišlo aj k optimalizácií v sieti odborov a k inovácií štátneho vzdelávacieho programu.

Polročné výpisy si prevezmú aj študenti experimentálneho vzdelávania. V súčasnosti je rozbehnuté na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej v Košiciach, SOŠ automobilovej a tiež na SOŠ Hlavná v Moldave nad Bodvou. Experimentálne vzdelávanie je zamerané na prácu s nadanými alebo slabo prospievajúcimi žiakmi, ako aj na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. „V rámci experimentálneho vzdelávanie máme dobrú skúsenosť z SOŠ technickej v Košiciach, ktorá ako prvá škola na Slovensku vlani prijala do bežných odborov aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Od budúceho školského roka máme v pláne zapojiť odbory v ďalších troch školách, a to na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach, Strednej športovej škole a na Obchodnej akadémii na Watsonovej ulici v Košiciach,“ poznamenal Trnka.

Na SOŠ Ostroského 1 v Košiciach bude experimentálne vzdelávanie otvorené v odboroch správca inteligentných a digitálnych systémov, inteligentné technológie a programovanie digitálnych technológií. Na Strednej športovej škole v Košiciach bude od nového školského roka fungovať Krajský hokejová akadémia, v rámci ktorej bude experiment otvorený v odboroch digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Na pôde Obchodnej akadémie na Watsonovej 61 v Košiciach bude v ponuke odbor bankový pracovník.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.01.2020 16:50
Upravené: 08.11.2021 14:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001