Tri župné stredné školy chystajú talentové prijímacie skúšky prezenčne

Viaceré školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, talentové skúšky zrušili a riadiť sa budú len prospechom uchádzačov.

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu ovplyvnila organizáciu prijímacích skúšok aj na 16 zo 63 župných stredných škôl, ktoré pôvodne plánovali prijímať žiakov na základe talentových skúšok. Plány museli prehodnotiť po zverejnení rozhodnutí a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiaci, ktorí prejavili záujem o štúdium na strednej škole, kde sa v rámci prijímacieho konania vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), mali možnosť podať najviac dve prihlášky do 28. februára. Teraz majú možnosť požiadať o presun už podanej prihlášky na iný študijný alebo učebný odbor, prípadne  na inú strednú školu, kde sa realizujú talentové skúšky, a to do 13. mája. Samotné prijímacie konanie sa bude konať v termíne od 19. mája do 30. júna 2020.

„Na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja môžeme v novom školskom roku prijať do prvého ročníka 6 532 žiakov. Kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou desať škôl zrušilo talentové skúšky a prvákov prijmú na základe ich prospechu, prípadne aj výsledkov z olympiád, športových súťaží, účasti na súťažiach, alebo iných kritérií,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Tri školy si zvolili dištančnú formu talentových prijímacích skúšok, teda na diaľku. Napríklad konzervatóriá nadanie uchádzačov overia prostredníctvom videonahrávky. Škola umeleckého priemyslu zas vo vybraný deň určí deviatakom kreslené/maľované zadanie, ktoré majú vypracovať a poslať poštou s pečiatkou nasledujúceho dňa.

„Klasické talentové skúšky sa budú konať len na troch župných stredných školách, a to na Strednej športovej škole v Košiciach, Strednej odbornej škole v Strážskom a na Spojenej škole v Sečovciach. Prezenčne tu absolvuje talentové skúšky 235 žiakov, a to za dodržiavania prísnych hygienických opatrení Mnohí uchádzači sa im vyhnú, pretože sa na strednú školu kvalifikujú na základe splnenia špecifických kritérií. Napríklad na Strednú športovú školu bude robiť talentové skúšky len 100 zo 170 prihlásených,“ vysvetlil Trnka.

Testy všeobecných pohybových schopností na športovú školu nemusia robiť napríklad reprezentanti Slovenska a účastníci na Majstrovstvách SR v individuálnych športoch. Pri kolektívnych športoch sú od nich oslobodení účastníci najvyššej súťaže v danom športe v rámci regiónu. Talentové skúšky sa vyžadujú pri všetkých štyroch odboroch – športové gymnázium, športový manažment, digitálne služby v športe aj spracovanie dát v športe.

V tomto školskom roku prijíma svojich prvých prvákov aj novozaložená Krajská hokejová akadémia, ktorá vznikla pri Strednej športovej škole v Košiciach. Košický samosprávny kraj chce takto v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a hokejovým klubom HC Košice podchytiť hokejovú mládež na východe Slovenska. „Vzhľadom na pandémiu nebude možné absolvovať jedno z najdôležitejších kritérií prijatia, a to špeciálne testy na ľade, preto musela škola aj v tomto prípade upraviť prijímacie konanie. Uchádzači napríklad musia byť členmi Slovenského zväzu ľadového hokeja a nastupovať minimálne v Lige kadetov, organizovanou SZĽH,“ uviedol župan Trnka.

Psychotesty a testy telesnej zdatnosti bude robiť na Strednej odbornej škole v Strážskom 53 uchádzačov v študijnom odbore ochrana osôb a majetku. V rovnakom odbore absolvuje psychotesty a testy fyzickej zdatnosti aj 82 prihlásených žiakov na Spojenej škole v Sečovciach. Všetky stredné školy, ktoré sa rozhodli preveriť nadanie uchádzačov prezenčne, tak musia urobiť za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2020 10:55
Upravené: 08.11.2021 14:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001