Košický kraj podpísal memorandum so vzdelávacou organizáciou AMAVET

Cieľom spolupráce bude zlepšenie podmienok a inovácia práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, a to hlavne v oblasti vedy a techniky

Košický samosprávny kraj (KSK) sa snaží skvalitniť vzdelávanie na župných stredných školách, a to aj prostredníctvom tvorivých projektov, ktoré poskytuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Memorandum o spolupráci podpísali na Úrade Košického samosprávneho kraja 22. 9. 2020 predseda KSK Rastislav Trnka a riaditeľka AMAVET-u Gabriela Kukolová.

Toto memorandum bolo podpísané v rámci realizácie projektu, v ktorom Košický samosprávny kraj vystupuje ako spolupracujúci subjekt. Jeho hlavným poslaním je práca so študentmi prostredníctvom neformálneho vzdelávania ako zvýšenie povedomia a záujmu mládeže o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity. Pozitívnym dôsledkom má byť konkurenčná výhoda pri uplatnení sa na trhu práce v prípade budúcich absolventov.

„Košický samosprávny kraj sa snaží vyvíjať aktivity na podporu technického a prírodovedného myslenia žiakov na župných stredných školách. Jednou z našich aktivít je rozširovanie školských vzdelávacích programov o nové predmety. Za dôležité však považujeme aj neformálne vzdelávanie a zapájanie sa do rôznych súťaží. Naši žiaci sa aktívne zúčastňujú Festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET. Za posledné dva roky sa do aktivít v rámci tohto podujatia zapojilo vyše 6 000 žiakov z 34 stredných škôl nášho kraja. Košická župa je v tomto projekte jedným z najaktívnejších krajov, a preto som rád, že vieme našu spoluprácu aj formálne spečatiť,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vzdelávacia organizácia AMAVET funguje už tridsať rokov a pracuje so žiakmi základných aj stredných škôl. Za pomoci pedagógov i dobrovoľníkov sa snažia inovatívnou a hravou formou prebudiť v študentoch záujem o vedu a techniku. Mladé talenty pracujú v kluboch po vyučovaní, pričom ide hlavne o výskumné aktivity a tvorbu zaujímavých vedátorských projektov, pričom tie najlepšie môžu reprezentovať Kraj aj v zahraničí. V mnohých popredných slovenských aj svetových inštitúciách pracujú vedci, ktorí svoj talent zveľaďovali práve v AMAVET-e.

„Okrem iného je našim cieľom zistiť, aké sú problémy v jednotlivých krajoch, čo sa týka neformálneho vzdelávania a hlavne,  ako vieme byť v tejto oblasti nápomocní my. Radi by sme spolu s Košickým samosprávnym krajom spoločnými silami vytvorili mladým ľuďom priestor, aby v sebe našli to, čo ich napĺňa a čomu by sa chceli venovať. Nepochybne tak objavíme množstvo talentov,“ povedala riaditeľka AMAVET-u Gabriela Kukolová.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.09.2020 14:20
Upravené: 10.11.2021 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001