Žiaci s ľahkým postihnutím v experimentálnom vzdelávaní na pol roka obstáli

Školákom na elokovanom pracovisku učilišťa na košickom Luníku IX dnes odovzdal polročné vysvedčenia predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXŠtudenti SOŠ technickej v Košiciach navštevujú od septembra experimentálne vzdelávanie pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Na elokovanom pracovisku na Luníku IX im polročný výpis symbolicky odovzdal košický župan Rastislav Trnka. „Mnohí školáci sa desia vysvedčenia z obavy pred rodičmi. Ale vy nemusíte mať strach, za pol roka ste odviedli vynikajúcu prácu. Dokázali ste, že v našom kraji máme množstvo mladých ľudí, ktorí sa chcú učiť a meniť veci k lepšiemu,“ povedal Trnka. Na Luníku IX si z jeho rúk prevzala polročný výpis dvadsiatka dievčat z odboru výroba konfekcie a desať chlapcov z odboru stavebná výroba.

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXSOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach ako prvá na Slovensku prijíma do bežných odborov aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Experimentálne overovanie schválilo Ministerstvo školstva SR v dvojročných odboroch nižšieho stredného odborného vzdelania. V septembri 2018 prijala škola na toto vzdelávanie 69 žiakov zo špeciálnych tried základných škôl. Študujú v odboroch stavebná výroba, výroba konfekcie a spracúvanie dreva. Po skončení dostanú vysvedčenie o záverečnej skúške. Do experimentu boli zaradené deti z marginalizovaných rómskych komunít. „Polročná skúsenosť ukazuje, že projekt splnil očakávania. Potvrdila sa naša vízia, že žiaci zo špeciálnych tried majú potenciál, aby získavali zručnosti a vedia sa adaptovať. Predpokladáme, že po skončení štúdia sa uplatnia na trhu práce v menej náročných profesiách v stavebníctve a textilnom priemysle,“ povedal riaditeľ školy Ján Pituch. Ako dodal, študijné výsledky žiakov z experimentu sú porovnateľné s výsledkami bežných žiakov v daných odboroch. Zo 69 prijatých študentov opustil štúdium len jeden, a to z dôvodu, že sa presťahoval do zahraničia.

Predseda KSK odovzdal vysvedčenia na Luníku IXExperimentálny projekt reflektuje na situáciu v regióne. Vychádza z toho, že okres Košice-okolie patrí medzi najmenej rozvinutú časť Slovenska. Nezamestnanosť sa tu pohybuje na úrovni 11,5 percenta, bez práce sú prevažne Rómovia. Ide o ľudí, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť zamestnanie, sú bez vzdelania, alebo absolvovali len základnú školu. „Deti so špeciálnych základných škôl momentálne nemajú šancu študovať na strednej škole s bežnými žiakmi bez postihnutia, čo im výrazne znižuje šance na uplatnenie. Jednou z alternatív, ako im pomôcť je cielené odborné vzdelávanie v tradičných remeselných odboroch. Vďaka tomuto experimentu sa ukazuje, že deti s ľahším postihnutím nemusia študovať na špeciálnych školách, pretože dosahujú dobré výsledky aj v klasických študijných odboroch,“ uviedol Trnka.

Overovanie začlenenia žiakov do riadnych učebných odborov bude na elokovaných pracoviskách SOŠ technickej v Košiciach prebiehať do 30. júna 2021. Ministerstvo školstva SR má Vláde SR do konca marca tohto roka predložiť analýzu o možnostiach prijímania žiakov špeciálnych základných škôl na nižšie stredné odborné vzdelanie na národnej úrovni.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.01.2019 09:00
Upravené: 03.11.2021 14:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001