Vysvedčenie v piatok dostane 16 298 žiakov na 63 stredných školách

V každom školskom roku stúpa počet absolventov duálneho vzdelávania. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi študovalo v systéme len 12 žiakov, v tomto školskom roku to bolo 222.

V piatok si prevezme svoje vysvedčenia 16 298 žiakov  na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Na gymnáziách rozdajú 5 563 vysvedčení, na odborných školách 10 735. Už začiatkom júna dostalo maturitné vysvedčenie aj viac než 5 000 žiakov, ktorí skladali skúšky dospelosti. Tento rok vyprevadili svojich prvých absolventov nové odbory autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach.

V aktuálnom školskom roku zaznamenal kraj zvýšený počet absolventov duálneho vzdelávania, ktorý neustále stúpa. Danú formu štúdia tento rok končí 71 absolventov. Vlani ich bolo len 24 a boli to zároveň prví študenti, ktorí končili duál v štvorročných odboroch. V budúcom školskom roku bude končiť 130 absolventov duálu a v školskom roku 2020/2021 ich bude až 182. Nárast súvisí aj s počtom zazmluvnených firiem. „Momentálne funguje v systéme duálneho vzdelávania 140 prevádzkach u zamestnávateľov v kraji. Oproti roku 2017/2018 je to nárast o 100 prevádzok. Našim cieľom je prostredníctvom nich ponúknuť v nasledujúcom školskom roku viac ako tisíc učebných miest v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Partnerstvá stredných škôl so súkromnými firmami považuje kraj za ideálny model, ktorý prepája teóriu s praxou. „Zo systému duálneho vzdelávania profitujú všetky zúčastnené strany. Zamestnávatelia získajú kvalifikovanú pracovnú silu presne podľa potreby a mladí ľudia vstúpia do zamestnania so skúsenosťou. Chceme absolventov v práci, nie na úrade práce,“ konštatoval župan Trnka. Od školského roku 2015/2016 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo už 391 študentov. Zatiaľ čo v prvom roku v ňom získavalo vedomosti a prax len 12 študentov, v aktuálnom školskom roku sa takto vzdelávalo 222 žiakov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2019 14:00
Upravené: 03.11.2021 14:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001