Štyri školy v Košickom kraji majú nových riaditeľov

Dve riaditeľky a dvaja riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) si dnes prevzali menovacie dekréty z rúk župana Rastislava Trnku. Vedenie škôl na ďalších päť rokov vzišlo z výberových konaní.

Vymenovanie nových riaditeľov škôlKandidátov na riaditeľov škôl navrhli jednotlivé rady škôl. „Len ťažko môžeme ponúkať kvalitné vzdelanie bez odborného a svedomitého vedenia škôl. Práve školstvo považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktoré sú v našej kompetencii. Aj preto sa snažíme k výberu vedúcich zamestnancov škôl pristupovať zodpovedne. Novým riaditeľom prajem veľa energie a síl a verím, že ich výber prispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy študentov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.  

Menovací dekrét s účinnosťou od 1. decembra 2018 si prevzala riaditeľka Gymnáziá na Opatovskej ceste v Košiciach Lenka Hézselyová. Dušan Žaludko pokračuje na riaditeľskej stoličke na Strednej zdravotníckej škole na Masarykovej v Michalovciach aj po 1. januári 2019. Hézselyová aj Žaludko už riaditeľské funkcie na svojich školách vykonávali v minulosti.

Do funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy na Učňovskej v Košiciach-Šaci zasadol s účinnosťou od 1. januára 2019 Peter Smolnický a Jana Vargová zo Strednej odbornej školy automobilovej na Moldavskej ceste v Košiciach.  

Vymenovanie nových riaditeľov škôlPoverovací dekrét si prevzala Jana Fukerová, ktorá je s účinnosťou od 1. decembra 2018 poverená vedením Jazykovej školy na Javorovej v Spišskej Novej Vsi.  Stalo sa tak z dôvodu, že výberové konanie na riaditeľa bolo neúspešné. Školu povedie do doby, kým nebude vymenovaný nový riaditeľ, ktorého určí úspešné výberové konanie.

  

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.01.2019 13:05
Upravené: 03.11.2021 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001