Kraj pracuje na kritériách určovania počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl

Pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl spolupracuje župa aj s neštátnymi zriaďovateľmi.

Aj napriek tomu, že počty žiakov do prvých ročníkov stredných škôl sú uzavreté, Košický samosprávny kraj (KSK) už pracuje na kritériách určovania počtu žiakov pre školský rok 2020/2021. „Ministerstvo školstva  určuje vyhláškou smerné číslo, podľa ktorého následne župa prerozdeľuje počty žiakov pre jednotlivé typy škôl. Z našej strany chceme vypracovať jasné kritériá, podľa ktorých budú tieto čísla prerozdelené medzi jednotlivé školy v našej územnej pôsobnosti. Do tohto dialógu chceme zahrnúť všetky zúčastnené strany, vrátane zástupcov súkromných, cirkevných či verejných škôl. Za týmto účelom sme sa na pôde Úradu KSK stretli aj s neštátnymi zriaďovateľmi škôl a školských zariadení,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Cieľom spoločného rokovania bolo priblíženie stanovísk a predstavenie kritérií a postupov, ktoré budú uplatnené pri prerokovávaní požiadaviek jednotlivých zriaďovateľov. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ 63 škôl bude presadzovať, aby určovanie výkonov škôl v maximálnej miere zohľadňovalo požiadavky zamestnávateľov realizujúcich systém duálneho vzdelávania a prihliadalo aj na kvalitu všetkých stredných škôl v kraji. Stretnutia sa okrem zástupcov Úradu KSK zúčastnili zástupcovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, viceprezidentka asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Ľubica Petríková a Miroslav Jacko, riaditeľ školského úradu Košickej arcidiecézy. „Sme radi, že pri prideľovaní výkonov pre neštátne stredné školy, teda pre cirkevné a súkromné, máme možnosť väčšej participácie a môžeme naše požiadavky prekonzultovať s krajom. Ako zriaďovateľ cirkevných škôl kladieme najväčší dôraz na záujem žiakov. Pre školy, kde je vyšší záujem žiakov, chceme vytvoriť aj adekvátne podmienky a viac miest. Veríme, že tieto požiadavky budú premietnuté do kritérií pre budúci školský rok,“ uviedol Miroslav Jacko.

Kraj chce takýmto spôsobom predísť nedorozumeniam pri určovaní najvyššieho počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. Kritéria pre minulý rok určila vyhláška č. 252/2018, ktorá bola do 31. 7. 2019 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej novelizáciu pripravuje ministerstvo k 1. septembru 2019.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.08.2019 12:37
Upravené: 08.11.2021 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001