Do župných škôl nastúpilo takmer 25 000 žiakov

V Košickom samosprávnom kraji (KSK) nastúpilo do prvých ročníkov stredných škôl takmer 7 000 prvákov. Na krajských gymnáziách pribudlo v 1. ročníku 1 232 žiakov a v stredných odborných školách 4 153 žiakov. Celkovo bude v školskom roku 2019/2020 navštevovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 24 791 žiakov, čo je o 620 menej ako vlani.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ technická v Rožňave„Každým rokom sa snažíme zvyšovať kvalitu vzdelávania na našich školách a zavádzať nové študijné odbory, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov. Chceme, aby naši žiaci po skončení školy končili v práci a nie na úrade práce. V aktuálnom školskom roku otvárame nové študijné odbory na siedmich školách. Okrem toho sme posilnili duálne vzdelávanie, kde nám v priebehu roka stúpol počet zazmluvnených zamestnávateľov o sto. Nemáme pred sebou ľahkú prácu, no školstvo je jednou z prioritných oblastí, ktoré sa snažíme rozhýbať. Držím palce učiteľom aj žiakom, aby nás nové požiadavky, ktorým školstvo neustále čelí, nedemotivovali, ale posúvali dopredu,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ technická v RožňaveNové študijné odbory pribudli na Hotelovej akadémii Košice. Prvých študentov prijali v experimentálnom odbore potravinárstvo – podnikanie a potravinárstvo – potravinár – kvalitár. Druhý rok prebieha experimentálne vzdelávanie aj na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi (technik drevárskych CNC zariadení) a na Škole umeleckého priemyslu Košice (dizajn digitálnych aplikácií). Na SZŠ Kukučínova Košice, SZŠ Michalovce a SZŠ Rožňava nahradil pôvodný odbor zdravotnícky asistent nový odbor praktická sestra. Od januára 2019 sa Športové gymnázium v Košiciach premenovalo na Strednú športovú školu, z tohto dôvodu pribudol v ponuke školy odbor športový manažment. Od 1. septembra 2019 sa zmenil aj názov Školy úžitkového výtvarníctva, ktorá sa už volá Škola umeleckého priemyslu.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ technická v RožňaveNa gymnáziách sa kraj snaží zatraktívniť študijné odbory prostredníctvom projektov realizovaných z fondov Európskej únie. Zvýšiť by mali čitateľskú, finančnú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov.

Letné prázdniny využila župa aj na opravy a rekonštrukcie škôl, či na nákup nových učebných pomôcok. V prácach sa na viacerých školách bude pokračovať aj počas roka.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ technická v RožňavePredseda Košického samosprávneho kraja otváral nový školský rok na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave. „V priebehu posledných piatich rokov tu stúpol počet žiakov o sto. Tomuto výsledku sa škola teší aj preto, že tu úspešne funguje duálne vzdelávanie, ktoré prepája vyučovanie s praxou a potrebami zamestnávateľov,“ uviedol Trnka.

Školu čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia odborných dielní, ktoré sú dnes v dezolátnom stave. Kraj v blízkej dobe zrekonštruuje aj fasádu budovy a vymenené budú okná.

Otvorenie nového školského roka na SOŠ technická v RožňaveCelkovo sa v kraji nachádza 109 stredných škôl a školských zariadení, z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 63 stredných škôl a 7 školských zariadení.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2019 16:00
Upravené: 08.11.2021 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001