Župan Trnka: Všetci žiaci, ktorí sa hlásia na stredné školy, budú prijatí

Ministerstvo školstva určilo pre nasledujúci rok počty žiakov, ktorí budú prijatí do prvých ročníkov stredných škôl. Kým školy žiadajú prijať 8 771 žiakov, župa môže podľa rozhodnutia ministerstva prerozdeliť o 2 303 žiakov menej, no miesto bude pre všetkých.

Podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019/2020 má Košický samosprávny kraj (KSK) pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti prerozdeliť 6 468 miest. Školy však žiadali o 2 303 žiakov viac.

„Deviaty ročník základných škôl bude v tomto školskom roku končiť približne 5 400 žiakov. To znamená, že každý žiak bude prijatý na strednú školu. Nepomer medzi počtami žiakov, ktorých môžeme prijať a ktoré žiadajú školy, vznikol preto, že v minulosti ministerstvo aj kraj povolili vznik škôl, študijných odborov, alebo navýšenie počtu žiakov bez toho, aby zohľadnili demografický vývoj a reálny dopyt na trhu práce,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka. 

Aj v minulosti ponúkali školy viac miest, ako bolo žiakov a nereflektovali vývoj na trhu práce, demografický vývoj, či naplnenosť svojich kapacít. Tento systém bol preto dlhodobo predimenzovaný.

„Našou prioritou je zabezpečiť žiakom kvalitné vzdelanie. Škôl je v našom kraji veľa, snažili sme sa preto prerozdeliť žiakov tak, aby sme zaistili kvalitu vzdelávania. Niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, no musíme reagovať na potreby skutočnej praxe. Do budúcna zmeníme pravidlá určovania počtu žiakov na našich školách tak, aby sme ponúkali lepšie a kvalitnejšie možnosti našim stredoškolákom,“ dodal Trnka.

Košický samosprávny kraj chce čo najskôr pripraviť kritéria na určovanie počtu žiakov v jednotlivých školách pre školský rok 2020/2021.  Prioritou kraja bude vypracovanie metodík a kritérií, ktoré umožnia lepšie vyhodnocovať potreby trhu práce, kvalitu a opodstatnenosť škôl a ich študijných odborov.

K zmene v kompetenciách samosprávnych krajov došlo od 1. septembra. Kým doteraz ministerstvo iba odporúčalo krajom, koľko žiakov môžu prijať do prvých ročníkov stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti, po novom sú tieto počty presne stanovené. Kraj ich následne prerozdeľuje na jednotlivé školy a študijné alebo učebné odbory. Okrem toho počty žiakov v prvých ročníkoch už neschvaľuje krajské zastupiteľstvo, ale toto rozhodnutie vydáva predseda samosprávneho kraja. 

Počty žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020 boli zverejnené na webovej stránke KSK 30. 11. 2018.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2018 12:15
Upravené: 26.10.2021 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001