Valentínsku kvapku krvi štartujú aj košickí stredoškoláci

Slovenský Červený kríž (SČK) v pondelok 12. februára 2018 štartuje 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak na Valentína o kvapku lepší.

Valentínska kvapka krvi  sa začala 12. februára o 9.00 hodine na odbe­rovom mieste Národnej transfúznej služby SR na Ružinovskej ulici v Bra­tislave. K otváraciemu odberu krvi na pracovisku NTS v Bratislave sa pridali ešte aj študenti Strednej zdravotníc­kej školy na Kukučínovej ulici v Koši­ciach, ktorí prišli darovať krv na ko­šické pracovisko NTS. 

Stredoškoláci i vysokoškoláci z Košického kraja patria každoročne medzi mimoriadne aktívnych darcov. Aj v tohtoročnej kampani sa uskutoční niekoľko mobilných odberov v miestnych spolkoch SČK a na školách v Košiciach. Využiť túto možnosť a pripojiť sa k darcom môže každý.

  • utorok 13. februára Fakulta verejnej správy UPJŠ
  • štvrtok 15. februára  SPŠ stavebná a geodetická
  • utorok 20. februára Gymnázium Trebišovská
  • utorok 20. februára  Hotelová akadémia
  • štvrtok 22. februára  Gymnázium Šrobárová
  • pondelok 26. februára Mestská časť a miestny spolok SČK Kavečany
  • utorok 27. februára Školský internát TUKE, Jedlíkova 9
  • streda 7. marca Gymnázium Tomáša Akvinského
  • štvrtok 22. marca SPŠ automobilová

Odberové miesta v Košiciach:
Národná transfúzna služba SR, pracovisko Košice, Trieda SNP 1, Košice:
pondelok až piatok od 7.00 do 17.00 hod.
Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica:
pondelok až piatok (okrem utorka) od 6.30 do   11.00 hod
Informácie nájdete i na stránke Červeného kríža  

Verejnosť sa do kampane môže zapojiť na celom Slo­vensku darovaním krvi na odberových miestach Národnej transfúznej služby SR, na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc a na mobil­ných odberoch. Aktuálne informácie, miesta a dátumy odberov krvi bude počas kampane zverejňovať Sloven­ský Červený kríž na webovej stránke darujkrv.redcross.sk a na Facebooko­vej stránke Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme.

Cieľom náborovej kampane Valen­tínska kvapka krvi  je podporenie bezpríspevkového darcovstva krvi a získanie nových darcov prevažne z ra­dov mladých ľudí. Do druhej najväčšej náborovej kampane SČK, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých päť rokov zapojilo 130 645 dobrovoľných darcov, z toho bolo 23 420 prvodarcov.

„Tento rok máme 23. ročník kampane. Vždy je pod­statou prilákať a povzbudiť ľudí, aby sa na chvíľku zastavili a venovali trocha svojho času pre dobrú vec. Darovanie krvi je jednoduché a pritom nenahradi­teľné“, hovorí Zuzana Rosiarová, gene­rálna sekretárka SČK.

Valentínska kvapka krvi potrvá päť týždňov, od 12. februára do 16. marca 2018. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národ­nou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.02.2018 11:13
Upravené: 22.12.2021 10:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001