Umelci a programátori rozbiehajú spoluprácu

Škola úžitkového výtvarníctva (ŠUV) v Košiciach sa posúva opäť dopredu. Vďaka ďalšiemu novému študijnému odboru dizajn digitálnych aplikácií dáva vyučovaciemu procesu nový rozmer. Výtvarné zručnosti chce spojiť s novými technológiami.

V súčasnosti už zasahujú digitálne technológie takmer do všetkých oblastí každodenného života, a preto je dôležité , aby mali estetické a vizuálne kvality. A to je práve oblasť, do ktorej dokážeme vstúpiť,“ uviedol Štefan Michalko, poverený vedením školy.

Pri tvorbe digitálnych produktov sú dôležité dve zložky: dizajnér a programátor. ŠUV-ka preto oslovila  Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach, ktorá priamo vyučuje programovanie aplikácií i tvorbu webových stránok. Ako tvrdí Ľubica Reváková, vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií, škola by takýmto spôsobom chcela zaviesť projektové vyučovanie.

„Naši žiaci  budú musieť ovládať zručnosti digitálneho dizajnu. Uvedomujeme si, že pre stredoškoláka je náročné zvládnuť naraz dizajn i programovanie. Chceme ich viesť k tomu, aby si už počas štúdia uvedomovali, ako sú tieto dve profesie od seba závislé.“

Podľa riaditeľa Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach Štefana Krištína by spoluprácou žiaci v študijnom odbore elektrotechnika získali nový pohľad na tvorbu programov. Obohatiť by mohla aj žiakov študujúcich v študijnom odbore Technické lýceum.

„Študenti našej školy sú síce zdatní v oblasti programovania, no v oblasti dizajnu používateľských rozhraní a dizajnu webových stránok sú pozadu. Vďaka tejto spolupráci budú schopní vytvárať aplikácie tak, aby bolo jednoduchšie na nich použiť dizajn, ktorí dodajú výtvarníci zo Školy úžitkového výtvarníctva.“

V súčasnosti už Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach rozbehla spoluprácu aj s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE). Na Katedre počítačov a informatiky sa už tretí rok vyučuje predmet zameraný na použiteľnosť a používateľský zážitok (UX). Vedúca predmetu Michaela Bačíková považuje za prirodzené spolupracovať s inštitúciami, ktoré majú rovnaké ciele:

„Študenti už absolvovali prednášku o grafickom dizajne, ktorú viedla Adriána Šoffová zo ŠÚV Košice. Taktiež sme začali spoluprácu v oblasti zdieľania materiálov v rámci oboch inštitúcií. Radi by sme vzájomné aktivity preniesli aj do študentských zadaní, či zdieľaní vzájomných skúseností, ktoré v danom odbore chýbajú – na jednej strane to môžu byť odborné, programátorské znalosti, v ktorých sú naši študenti doma a na druhej to môže byť dizajnové a grafické cítenie zo strany študentov ŠÚV.“

Používateľský zážitok predstavuje momentálne jeden z top trendov v IT sektore, v rámci ktorého dochádza k spojeniu viacerých smerov ako vývoj softvéru, dizajn, digitálny produkt, testovanie, dátová analytika, marketing, či psychológia.  Do svojho portfólia ho zaradil aj študijný program Hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE.

„Obojstranne výhodná spolupráca môže priniesť lepšie pripravených absolventov stredných škôl, ktorých nadobudnuté znalosti a zručnosti budú ďalej rozvíjané na univerzite v súlade s aktuálnymi trendmi a požiadavkami. Keďže ŠÚV sa rovnako rozhodla venovať tejto multidisciplinárnej oblasti prostredníctvom nového študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií, vznikol prirodzene záujem o vzájomnú spoluprácu,“ dodáva vedúci oddelenia hospodárskej informatiky František Babič.

Odbor dizajn digitálnych aplikácií sa otvára v septembri tohto roku. Prijímacie skúšky absolvujú deviataci už v marci. 

Autor/zdroj: Ľubica Reváková, ŠUV
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.01.2018 09:50
Upravené: 23.10.2021 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001