Stredná odborná škola automobilová má prvých absolventov duálneho vzdelávania

Na Strednej odbornej škole automobilovej (SOŠA) v Košiciach úspešne ukončilo pilotné duálne vzdelávanie prvých 20 absolventov učebných autoopravárenských odborov. Po trojročnom štúdiu v odbore autoopravár mechanik a autoopravár karosár budú tzv. podnikoví žiaci vo štvrtok 29. júna slávnostne vyradení z autoopravárenských odborov systému duálneho vzdelávania (SDV).

Škola sa do SDV zapojila v rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania v školskom roku 2015/2016 ako jedna z troch pilotných škôl automobilového priemyslu na Slovensku. Pôvodne sa 25 žiakov  prihlásilo len do jedného odboru 2487 H 01 autoopravár mechanik. Na konci prvého ročníka z nich osem prestúpilo do odboru 2487 H 03 autoopravár karosár.

Duálne vzdelávanie prinieslo týmto žiakom možnosť popri štúdiu pracovať v ôsmich automobilových firmách v Košiciach. Svoje poznatky zo školských lavíc tak mohli uplatniť priamo v praxi.

„Systém duálneho vzdelávania za tri roky od zavedenia na našej škole ukázal, že je jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania. To, že žiak má odborný výcvik v profesionálnom tíme zamestnávateľov vybavených najmodernejšou autoservisnou technikou, prináša svoje ovocie. Nejde len o lepšie prospechové výsledky žiakov, ich dochádzku, chtivosť po všetkom novom. Úspešnosť žiakov vieme posúdiť aj podľa spokojnosti zamestnávateľov a výsledkov žiakov v autoopravárenských súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných priečkach,“ uviedol riaditeľ SOŠA v Košiciach Jozef Eperješi.

Po záverečných učňovských skúškach, ktoré pozostávali z písomnej a praktickej časti v podmienkach zamestnávateľov, a záverečnej ústnej časti absolventi získajú výučný list. Tí s najlepším prospechom dostanú aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Doklady o ukončení štúdia im 29. júna slávnostne odovzdá aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

„Verím, že vďaka zmenám v legislatíve bude vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania v budúcnosti efektívnejší. Tým budú mať aj samosprávne kraje väčšie možnosti, nakoľko duálne vzdelávanie je jednou z našich priorít. Košický samosprávny kraj bude systematicky pristupovať k zavádzaniu a podpore duálneho vzdelávania tak, aby prinášalo viac absolventov na aktuálny trh práce,“ uviedol Trnka.

V školskom roku 2016/2017 škola rozšírila SDV na všetky štyri odbory, začínajúc prvým ročníkom: autoopravár – mechanik – 11 žiakov, autoopravár – elektrikár – 4 žiaci, autoopravár - karosár – 1 žiak  a autoopravár - lakovník – 2 žiaci. Aktuálne k ôsmim automobilovým firmám pribudli v rámci duálneho vzdelávania žiakov ďalšie tri, a to s pobočkami v Spišskej Novej Vsi, Ličartovciach a Košiciach.

Pre nový školský rok 2018/2019 nábor do SDV zo strany firiem ešte stále prebieha, ukončený má byť 31. augusta.

Škola sa stala pilotnou školou automobilového priemyslu Cechu predajcov a autoservisov SR a zároveň aj Združenia automobilového priemyslu SR  1. septembra 2003, od kedy funguje aj spolupráca so zmluvnými autoservismi s cieľom kvalitnejšieho priblíženia odborného výcviku podmienkam praxe.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.06.2018 11:00
Upravené: 23.10.2021 15:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001