Riaditelia stredných škôl si prevzali menovacie a poverovacie dekréty

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sa 7. augusta, stretol na Úrade KSK s riaditeľmi škôl, aby im odovzdal menovacie a poverovacie dekréty. Riaditelia, ktorí vzišli ako úspešní uchádzači z výberových konaní budú viesť stredné školy najbližších päť rokov.

Menovací dekrét si prevzala Darina Dudičová z Gymnázia Krompachy, Michal Mitrík zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej Košice, Eva Matejová zo Strednej odbornej školy Jozefa Skakkayho Košice a Melánia Konečná zo Školského internátu Medická 2 Košice.

„Snažíme sa zodpovedne pristupovať k výberu nových riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Záleží nám na školstve a nechceme obchádzať ani Radu školy.  Právomoc nevymenovať navrhnutého riaditeľa školy bude zriaďovateľ uplatňovať iba vtedy, keď budú existovať dôvodné obavy, že jeho výber neprispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy študentov, alebo dokonca môže negatívne ovplyvniť fungovanie školy,“ vysvetlil predseda KSK R. Trnka.

Pri menovaní riaditeľov škôl Úrad KSK vychádzal z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2015.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2018 15:00
Upravené: 26.10.2021 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001