Predseda KSK dočasne poverí Z. Lukácsa vedením Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Výberové konanie na post riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach (ŠÚV) prebehlo 21. júna, z troch kandidátov získal najviac hlasov členov Rady školy Zsolt Lukács. Podané však bolo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mal dopustiť Z. Lukács.

Trestné oznámenie bolo podané na základe podnetu uchádzača na post riaditeľa školy, týkajúceho sa podozrenia zo zmanipulovania výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ŠÚV. Okrem toho bola sťažnosť zaslaná aj zriaďovateľovi školy, Košickému samosprávnemu kraju (KSK). Orgány činné v trestnom konaní požiadali kraj o súčinnosť a poskytnutie príslušných dokumentov potrebných na objasnenie podozrenia zo spáchania trestného činu.

„Nakoľko vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní nie je ukončené, rozhodol som nevymenovať za riaditeľa školy pána Lukácsa. V procese výberového konania sú nezrovnalosti, ktoré je nevyhnutné prešetriť. Ako som avizoval, na škole existuje viacero interných sporov, ktoré vyústili do trestných oznámení. Výchovno-vzdelávací proces však nesmie byť ohrozený takýmito konfliktmi. Vyhlásime druhé kolo výberového konania, do jeho ukončenia bude dočasne poverený vedením školy uchádzač, ktorý získal najviac hlasov členov Rady školy, teda pán Lukács,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Uviedol, že v najbližších dňoch sa stretne so všetkými úspešnými uchádzačmi výberových konaní na post riaditeľov škôl v kraji, ktoré boli realizované v priebehu letných prázdnin a odovzdá im menovacie, prípadne poverovacie dekréty.

„Budem rád, ak si s pánom Lukácsom osobne objasníme situáciu, pretože, aj napriek skutočnostiam uvedeným v liste zaslanom Rade školy, nepochybujem o jeho odborných schopnostiach. Verím, že situácia na škole sa upokojí a interné spory sa čo najmenej dotknú žiakov tejto školy,“ dodal.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.07.2018 11:00
Upravené: 26.10.2021 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001