Ocenenia svätého Gorazda aj pre pedagógov z KSK

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27. marca z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Boli medzi nimi aj dvaja pedagógovia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami.

Veľkú medailu svätého Gorazda za  významný podiel na rozvoji odborného školstva v rámci Košického kraja a Slovenskej republiky získal Ing. Rastislav Hreško zo SOŠ technickej na Partizánskej ulici v Michalovciach.


                                         Ing. Rastislav Hreško

Ďakovný list za rozvoj informačných technológií na škole, intenzívnu spoluprácu pri zavedení duálneho vzdelávania, obetavú a zodpovednú prácu v prospech rozvoja školy a za mimoškolské aktivity prevzal Ing. Michal Copko zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.


                                               Ing. Michal Copko

Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe. „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Tento slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová.

 

 

Autor/zdroj: www.minedu.sk
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2018 15:00
Upravené: 23.10.2021 14:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001