Na strednú školu s talentovkami treba podať prihlášku do 20. februára

Žiaci základných škôl sa vo februári rozhodujú, akú strednú školu si vyberú na ďalšie štúdium. Ak si vyberú školu, na ktorej sa robia talentové prijímacie skúšky, prihlášku musia riaditeľovi svojej základnej školy odovzdať do 20. februára.

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa na školách uskutoční od 25. marca do 15. apríla 2018. Presný termín určuje riaditeľ strednej školy vo vydaných kritériách. Overovanie talentu vyžadujú umelecké školy, bilingválne a športové gymnáziá.

Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK talentové skúšky vyžaduje Škola úžitkového výtvarníctva Košice, SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi, Športové gymnázium Košice, Konzervatórium Timonova Košice a Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice. Bilingválne gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK neoverujú špeciálne schopnosti, talentové skúšky vyžadujú iní zriaďovatelia.

Pre bežné stredné školy, ktoré nevyžadujú overenie talentu, sa prihlášky podávajú do 10. apríla. Aj v tomto prípade podáva zákonný zástupca maloletého uchádzača prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

Prihlášku možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si následne ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy.

Tu nájdete presné informácie o prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2018/2019

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.02.2018 12:01
Upravené: 23.10.2021 14:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001