Kvalitné IT vzdelávanie zabezpečí nové laboratórium

Štúdium informačných a sieťových technológií na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach poskytne vďaka novému IT laboratóriu NetLAB modernejšiu formu získavania praktických zručností.

Otvorenie NetLAB na SOŠ OstrovskéhoStredná odborná škola Ostrovského poskytuje vzdelávanie zamerané predovšetkým na oblasť informačných technológií. Kvalitné vzdelávanie nepredstavujú len vynikajúci pedagógovia a odborníci z IT firiem, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní, ale aj priestory a najmä technológie, ako nástroj aplikovania poznatkov do praxe.

Škola v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom školy, a spoločnosťou T-Systems Slovakia 19. novembra 2018 o 9.00 hod. slávnostne otvorila a sprístupnila novú IT učebňu - NetLAB, ktorá je súčasťou národnej siete inovatívnych technologických laboratórií Asociácie spoločností IT priemyslu (ASIT SK).

„Pred desiatimi rokmi pracovalo v IT sektore zhruba tisíc ľudí, dnes je to viac než jedenásťtisíc. Je to jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Na to, aby sa tento sektor aj ďalej rozvíjal, mu potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky. Som veľmi rád, že naša škola v spolupráci s T-Systems Slovakia vytvára zázemie pre študentov, aby sa vzdelávali v IT sektore a aby si v tejto oblasti našli aj uplatnenie,“ vyjadril sa Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Otvorenie NetLAB na SOŠ Ostrovského„Nová učebňa prispeje k väčšej motivácii žiakov študovať IT a zároveň umožní prepojenie teórie s praxou. Naším zámerom je umožniť výučbu v NetLAB-e nielen pre našich žiakov a pedagógov, ale aj pre odborníkov z oblasti. Týmto spôsobom chceme pripraviť a motivovať žiakov a pedagogických zamestnancov k aktívnej participácii na duálnom vzdelávaní,” hovorí Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.

Stavebné úpravy miestnosti a jej pripojenie na siete uskutočnila škola v súčinnosti s Košickým samosprávnym krajom. Partner školy T-Systems Slovakia vybavil novú IT učebňu technológiami pre žiakov aj učiteľov. Do užívania škola dostala 18 notebookov a 18 monitorov, veľkorozmerné prezentačné obrazovky, 2 zariadenia telepresence, ktoré slúžia na videokonferencie a sú využiteľné pri výuke v oblasti riadenia počítačových sietí, ale aj riadenie VoIP - služby, ktorá umožňuje uskutočňovať hovory prostredníctvom internetu. Firma prispela aj nábytkom do učebne a vizuálnymi doplnkami.

Otvorenie NetLAB na SOŠ Ostrovského„Vytvorená IT učebňa je spoločné dielo so školou. Naša spoločnosť vníma ako najväčšiu medzeru v slovenskom školstve možnosť študenta získať počas štúdia nielen znalosti, ale aj zručnosti a skúsenosti. IT učebňa, náš NetLAB, je vhodná cesta na zjednodušenie získavania týchto zručností potrebných pre prax. Rovnako dôležité je vybaviť školy učebňami a priestormi, ktoré podnecujú k učeniu a ktoré ani žiak, ani učiteľ nevnímajú negatívne. Tento NetLAB má šancu stať sa takýmto motivátorom,” vyjadril sa Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

Investovaním a spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, akými sú stredné odborné školy, môžu IT spoločnosti v regióne motivovať mladých študentov k tomu, aby sa rozhodli ostať v domácom prostredí a venovať sa IT sfére vo svojom regióne a následne sa v rámci regiónu aj zamestnať.

Autor/zdroj: SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.11.2018 10:00
Upravené: 26.10.2021 09:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001