Košické konzervatórium má špičkové koncertné krídlo

Prvá významná udalosť v roku 2018 čaká Konzervatórium na Timonovej ulici v Košiciach už v utorok 9. januára. Po prvýkrát zaznie zvuk nového koncertného krídla Steinway, zahrá na ňom vynikajúci český klavirista Ivo Kahánek.

Slávnostný koncert pri príležitosti inštalácie nového koncertného krídla Steinway sa uskutoční v utorok 9. januára 2018 o 17. 00 hod. v koncertnej sále školy. Klavirista Ivo Kahánek pravidelne koncertuje s Českou filharmóniou a orchestrami v celej Európe a na košickom konzervatóriu pravidelne pripravuje workshopy pre klaviristov. Je známy výnimočnými virtuóznymi schopnosťami, preto premiéra nového koncertného nástroja bude práve v jeho réžii.

Majstrovské koncertné krídlo model „C“ Steinway & Sons je klavír svetovej úrovne. Interpreti ocenia jeho vynikajúce vlastnosti mechaniky a farbu zvuku. Konzervatórium získalo na jeho kúpu finančné prostriedky z rozpočtu svojho zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja. Poslanci Zastupiteľstva KSK schválili 110 tisíc eur pri minuloročnej augustovej úprave rozpočtu. Po modernizácii špičkového školského koncertného organa začiatkom roku 2016, aký nevlastní žiadna iná hudobná škola u nás, ide o ďalšiu investíciu do skvalitnenia vyučovacieho procesu v škole s viac ako 65-ročnou históriou.

„Naša škola má v súčasnosti 220 žiakov. Klavír ako hlavný predmet študuje 37 z nich, no všetci študenti majú povinný predmet hra na klavíri alebo hra na gitare. Klavír si vybralo 134 konzervatoristov,“ hovorí riaditeľ Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach Bartolomej Buráš. „Všetci budú mať možnosť hrať aj na tomto novom nástroji, či už pri skúškach alebo na interných koncertoch. Aj takýmto spôsobom chceme našich študentov motivovať, aby sa snažili dosahovať čo najlepšie výsledky počas štúdia. Najlepší absolventi budú mať otvorenú cestu na popredné koncertné pódiá v Európe i vo svete, kde sa na takýchto nástrojoch štandardne hrá.“

Košické konzervatórium absolvovalo množstvo špičkových interpretov. Na medzinárodných pódiách sú dobré známi klaviristi Peter Toperczer, Stanislav Zámborský, Peter Breiner.  

Steinway & Sons je americko-nemecká spoločnosť, ktorú založil v roku 1853 na Manhattane v New Yorku nemecký prisťahovalec Heinrich Engelhard Steinweg (neskôr známy ako Henry E. Steinway). Pred viac ako 160 rokmi vytvoril Henry E. Steinway pri hľadaní perfektného zvuku jedinečné klavírne krídlo. Rodina klavírov značky Steinway&Sons patrí vďaka svojim jedinečným kvalitám, bohatej histórii a neustálym inováciám, medzi svetových výrobcov klavírov. Na týchto klavíroch komponovali Richard Wagner, Sergej Rachmaninov, ale aj John Lennon, George Michael. Pre tento klavír je typické, že neexistuje pásová výroba. Nástroj sa z 80 percent stále vyrába ručne. Potrebuje veľa času na tzv. ukľudnenie dreva, pretože v priebehu procesu výroby sa diely lepia a tým sa do dreva dostane veľa vlhkosti, ktorá sa z nástroja musí dostať preč. Takže sa nástroj na niekoľko mesiacov iba postaví a čaká sa, kým sa drevo vysuší. Ročne sa vyrobí zhruba 1200 klavírov v Hamburgu, v európskej pobočke spomínanej americkej firmy. Táto firma vlastní viac ako sto patentov na konštrukcie klavírov. Cena koncertných krídel sa pohybuje medzi 60 860 až 136 000 eur.

Ivo Kahánek je absolventom Janáčkovho konzervatória v Ostrave a Akadémie múzických umení v Prahe. V roku 2004 sa stal absolútnym víťazom medzinárodnej hudobnej súťaže Pražská jar a získal tiež množstvo medzinárodných ocenení v Barcelone, Viedni, Kolíne nad Rýnom. Pravidelne koncertuje s Českou filharmóniou a orchestrami v celej Európe. Na košickom konzervatóriu pravidelne pripravuje workshopy pre klaviristov.

História Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach sa začala písať Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení, ktorým bolo 10. októbra 1951 zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach. V tomto zariadení, ktoré tvorilo základný kameň dnešného konzervatória, boli tri oddelenia – klavírne, sláčikové a dychové, ku ktorým o rok neskôr pribudol odbor hry na akordeón. V roku 1955 sa škola presťahovala do nových priestorov na Hlavnej ulici a bola tam aj zriadená plnoprávna prípravná škola III. stupňa s názvom Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov hudobných škôl. O niečo neskôr pribudli odbory spevu a dirigovania. Od 1. júla 1959 škola niesla názov Štátne konzervatórium a rok nato bola začlenená do sústavy stredných odborných škôl poskytujúcich úplné stredné a v pomaturitnom cykle vyššie odborné vzdelanie. V škole začal pôsobiť dychový súbor a symfonický orchester. Tanečné oddelenie a odbor skladba pribudli v roku 1974 a v roku 1986 aj učebný odbor hudobno-dramatické umenie. V roku 1998 sa škola presťahovala do nových priestorov na Timonovej ulici. V roku 2003 sa zriaďovateľom školy stal Košický samosprávny kraj.

Tu nájdete fotografie z prevozu koncertného nástroja, ktorý v Košiciach inštaloval výhradný dovozca Steinway v Česku Jan Drnek.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.01.2018 10:18
Upravené: 23.10.2021 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001