Knihy a obaly z dielne študentov

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave sprístupnia výstavu žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach nazvanú Knihy a obaly. Ročníkové projekty si môžete pozrieť od 3. apríla do 5. mája.

Vizuálne myslenie je jedna z dôležitých schopností dizajnérov, ako spojiť funkčnosť s krásou  a ako premeniť plány na konkrétne veci. Aké vizuálne myslenie a fantáziu majú žiaci Školy úžitkového výtvarníctva, môžu vidieť návštevníci Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave na výstave nazvanej Knihy a obaly.


Na výstave prezentujú svoje ročníkové projekty žiaci študijných odborov Propagačná grafika a Propagačné výtvarníctvo. Témy prác dvoch študijných odborov sú rôzne, ale spája ich funkčnosť, praktickosť a estetika.

Spoločnou témou žiakov odboru Propagačné výtvarníctvo bol obal. Navrhli farebné a výtvarné riešenia obalov na sušienky, šaláty, či na čokoládové muffiny. Grafické riešenia obalov sú  pestré a nechýba im humor. Veľký dôraz kládli na kompozičné a typografické riešenie obalu.


Aj na oddelení Propagačnej grafiky sa každoročne opakujú ročníkové projekty, v ktorých žiaci prezentujú záverečnú prácu zo získaných vedomostí z odborných predmetov. Tento rok sa zamerali na knižné prezentácie. Prváci predstavujú hravou formou priestorové knihy „Tunel book,“ s využitím upravených malieb a kresieb z krajinárskeho kurzu. Práca je doplnená štylizovaným motívom  kvetov.


Druhý ročník predstavuje knihu „Landscape book“ s voľnými grafickými listami využitými v tejto knihe. Tretiaci prezentujú skladané knihy „Accordion book“ so všívanými stranami, ukážkou ilustrácii a úpravou textu. Ukážky je možné vidieť plošne aj priestorovo.

Práce žiakov sú jedinečné, nápadité, hravé a plné farieb. Odzrkadľuje sa v nich kreatívnosť a chuť tvoriť.

Autor/zdroj: Katarína Fazekašová - ŠÚV Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2018 08:39
Upravené: 23.10.2021 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001