Budúci kaderníci a kozmetici získavajú prax v nových priestoroch

Stredná odborná škola (SOŠ) na Gemerskej ulici v piatok 12. januára 2018 otvorila vynovené pracovisko praktického vyučovania v nových priestoroch v budove školy na Gemerskej ulici. Škola zrekonštruovala bývalé priestory školskej jedálne a kuchyne, aby v nich vytvorili nové prevádzky pre kaderníkov, vizážistov, kozmetičky.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda KSK Rastislav Trnka. „Som rád, že sa podarilo zrealizovať vynovenie týchto priestorov na praktické vyučovanie pre študentov. Určite je to inšpiratívny  príklad aj pre iné stredné školy,ako zvyšovať kvalitu výučby,“ povedal predseda KSK.

S rekonštrukciou priestorov začali v závere minulého školského roka. Nové priestory sú svetlejšie a modernejšie, prevádzky sa nachádzajú na jednom podlaží a sú v blízkostí učební, kde prebieha teoretická výučba. Interiérové vybavenie kaderníctva a kozmetiky je prevezené z bývalých učební na Továrenskej ulici.  

„Tešíme sa z nových priestorov, ktoré škola získala. Bude to komfortnejšie aj pre samotných študentov, pretože aj teória aj prax budú prebiehať pod jednou strechou. Nové priestory odborného výcviku a odbornej praxe budú slúžiť na získavanie praktických zručností študentov - budúcich kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, ale aj  ponúkať beauty služby širokej verejnosti,“ hovorí riaditeľka školy Ingrid Sedláková.

Stavebné úpravy si vyžiadali investície vo výške  235 155 eur. Hradené boli z kapitálových výdavkov KSK.

Stredná odborná škola na Gemerskej  ulici  ako jediná škola v Košiciach ponúka komplexné spektrum možností štúdia v beauty službách, obchode a odevnom dizajne. Terajší žiaci 9. ročníkov základných škôl tak majú možnosť od septembra 2018 stať sa žiakmi školy v študijných odboroch kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník - vizážista, odevný dizajn, obchod a podnikanie a v učebnom odbore kaderník.  Škola ponúka po skončení učebného odboru kaderník možnosť pokračovania v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika.

V bývalých priestoroch na Továrenskej ulici študenti školy praxovali takmer tri desaťročia.  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2018 13:00
Upravené: 23.10.2021 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001