Študenti z obchodnej akadémie získali cenu vojvodu z Edinburghu

Šesťdesiatka mladých ľudí z východného Slovenska si začiatkom septembra v Prešove prevzala Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Išlo o historicky prvé oceňovanie absolventov projektu z Prešovského a Košického kraja. Ako jediní zástupcovia z nášho kraja boli študenti Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach.

Projekt sa na Slovensku ujal pred tromi rokmi, ale spočiatku iba v Bratislave, kde sa konali aj doterajšie slávnostné oceňovania.  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Program  od roku 1956 podporuje mladých ľudí v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Na Slovensku program funguje od roku 2007. 

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. Tieto centrá je možné najčastejšie nájsť na stredných školách, v neziskových organizáciách, centrách voľného času a iných organizáciách. Tu Dofáci získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu. Všetci ocenení realizovali tento vzdelávací program po dobu šiestich mesiacov, čím splnili podmienky pre jeho bronzovú úroveň.

„Na našej obchodnej akadémii funguje takéto Miestne centrum od roku 2016, v ktorom vedúci programu sú: Ing. Liana Pírová, Mgr. Andrea Gajdošová a Mgr. Dagmar Šipošová. K prvým Dofákom na našej škole, ktorí aj úspešne ukončili bronzovú úroveň patria: Viktória Citráková, Petra Tažiková, Klaudia Urbanová, Tatiana Harvanová, Adrián Baláž, Patrik Brezo, Viktória Demčáková, Viktória Janotková a Juliana Jenčíková.  Naši účastníci tohto projektu sa popasovali s rôznymi aktivitami – varenie, volejbal, písanie poézie a prózy, výroba modelov, beh, jóga, kickbox, hra na klavír, zavedenie separovaného odpadu v škole, zlepšenie fyzickej kondície, turistika, pomoc onkologickým pacientom, učenie sa ale aj doučovanie v cudzom jazyku, pomoc bezdomovcom a pomoc v útulku pre zvieratá,“ hovorí riaditeľ obchodnej akadémie Peter Ivan.

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa vo Dvorane evanjelického kolégia v Prešove konalo slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny z Edinburghu, ktoré bolo prvýkrát na východnom Slovensku. Účastníci  ukončili bronzovú úroveň a cenu si prevzali z rúk riaditeľa Tatra banky Michala Lidaya. K úspešným bronzovým účastníkom sa zaradilo celkovo 62 žiakov z 9 Materských centier východného Slovenska.

„Zároveň sme ako jediná škola v kraji pozvaní 2.novembra do Bratislavy na odovzdávanie cien v rámci Slovenska  priamo z rúk zástupcu DofE z Veľkej Británie,“ dodáva riaditeľ. 

Autor/zdroj: Obchodná akadémia Polárna
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.09.2017 12:23
Upravené: 20.10.2021 18:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001