Študenti budú mať príležitosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť

Manažéri potravinárskych a poľnohospodárskych podnikov v Košickom kraji sa zapájajú do projektu, ktorého cieľom je prekonávanie bariér medzi podnikmi a školami.

Podniky v súčasnosti pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom stredné odborné školy tiež bojujú s nedostatkom študentov. V oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva je to ešte výraznejšie, pričom problém je viditeľný aj v iných častiach Európy. Preto sa organizácie z viacerých krajín spojili a realizujú projekt IWBLabs využívajúci inovatívne nástroje prekonávania spomenutých bariér s cieľom zvýšiť motiváciu mladých ľudí študovať na potravinárskych a poľnohospodárskych školách.

V rámci prvej časti projektu, ktorý je realizovaný v rámci programu Erasmus+, sa podarilo pripraviť sériu vzdelávacích videí. Obsahom videí je prezentácia manažérov podnikov na rôzne témy doplnená zábermi priamo z výroby ilustrujúcimi slová prednášajúceho. Videá sú pripravené poslúžiť školám ako doplnkový študijný materiál. Učiteľ preberajúci učivo v oblasti napr. výroby, alebo marketingu si z databázy môže vybrať krátke video obsahujúce skúsenosti z praxe.

Výhodou pre naše školy je, že získajú aj videá priamo z nášho regiónu, ale k dispozícii sú aj skúsenosti z Lotyšska, Španielska a Talianska. Všetky cudzojazyčné videá budú obsahovať slovenské titulky. Projektový portál obsahuje aj informácie o obsahu videí, aby bolo možné rýchlo sa medzi témami orientovať.

V ďalšej časti projektu sa okrem iného pripraví platforma, v rámci ktorej bude možné organizovať krátke virtuálne stáže študentov v podnikoch. Komunikácia medzi firmou a študentom (aj s účasťou školy) bude síce prebiehať len cez počítač, alebo tablet, ale takáto diaľková forma umožní organizovať stáže častejšie a venovať sa rozličnejším témam.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach  https://iwblabs.pixel-online.orghttp://www.arr.sk/IWBLabs.

 

Autor/zdroj: Ján Dzurdženík, ARR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2017 15:20
Upravené: 20.10.2021 18:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001