Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 22. novembra stretli vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 22 jednotlivcov a štyri kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sečovciach, Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. „Riaditelia škôl i žiacke školské rady nominovali tých najúspešnejších z 25 tisíc žiakov denného štúdia na našich školách. Je to veľmi radostné stretnutie, pretože máme príležitosť spoznať mladých ľudí, ktorí v niečom vynikajú. Nielen v štúdiu, ale aj v iných aktivitách. Sú medzi nimi mladí ľudia so špičkovými vedomosťami, ale aj reprezentanti Slovenska v rôznych športoch, umelci, ktorí majú šancu zažiariť na veľkých javiskách, či mladí lídri, ktorí už dnes dokážu nadchnúť svojich rovesníkov a presvedčiť ich, aby prejavili svoj názor. Sú príkladom pre svojich rovesníkov i nasledovníkov. Prvý krok už majú za sebou a my veríme, že aj ďalej budú aktívni, pôjdu za svojimi snami a využijú svoj potenciál,“ povedal po stretnutí vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, ktorí odovzdal ocenenia spolu s predsedom Územnej školskej rady Milanom Kudrikom.

Medzi ocenenými študentmi sú:

Adam RybákAdam Rybák zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach, ktorý študuje odbor grafik digitálnych médií. V silnej konkurencii grafikov – profesionálov zvíťazil v projekte o rebranding loga IT Valley. Počas pracovnej stáže programu ERASMUS plus vo Viedni, dostal pracovnú ponuku na pozíciu grafik – dizajnér aplikácií, čo je vysoké ocenenie jeho odbornosti a zodpovednosti.

Tím študentov 4. ročníka z Gymnázia Pavla Horova v MichalovciachTím študentov 4. ročníka z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Kristián Šalata, Sára Belejová, Katarína Dančejová, Marián Mráz, Katarína Skopalová  dokázal mimoriadne cenný a progresívny prejav tímovej spolupráce mladých ľudí  pri reprezentácii školy v krajskom, slovenskom i medzinárodnom meradle  v prírodovedných súťažiach. Sami usporiadali medzinárodnú súťaž určenú žiakom základných škôl  v riešení úloh z matematiky a fyziky. Rad ďalších individuálnych úspechov dosiahli nielen v oblasti prírodovedy, ale i spoločenských vied. Marián Mráz absolvoval v lete pobyt pre vybraných študentov v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN, na ktorom bolo 22 žiakov z celej Európy.

Martin MelicherMartin Melicher z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach na Stredoeurópskej olympiáde v informatike v Slovinsku získal bronzovú medailu, na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Brazílii čestné uznanie. Zvíťazil v celoštátnych kolách matematickej olympiády i súťaže Zenit v programovaní. 

Annamária Bednárová a Vanesa MúdraAnnamária Bednárová a Vanesa Múdra zo SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi zvíťazili vo finále medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch, ktoré doplnili o autentické fotografie z rovnakého súčasného prostredia.

Janka KurucováJanka Kurucová zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach je budúca zubná asistentka, ale aj členka reprezentačného družstva Slovenska vo vodnom póle, majsterka Slovenska vo vodnopólovej lige (sezóna 2016/2017). S reprezentačným družstvom Slovenska sa kvalifikovala na Majstrovstvá Európy do Barcelony 2018.

Gabriela BriškárováGabriela Briškárová zo Športového gymnázia Košice je majsterka Slovenska v taekwondo. Najvýznamnejší úspech dosiahla pred rokom na majstrovstvách sveta juniorov a junioriek v Kanade, keď sa vo svojej váhovej kategórii do 49 kg ako jediná Európanka umiestnila na medailových priečkach a získala bronzovú medailu.

Frederika BányászováFrederika Bányászová z košickej SPŠ dopravnej sa dlhé roky venuje halovému kartingu - pretekom motokár. Je majsterkou Slovenska za rok 2016 v kategórii JUNIOR MAX.
    

Dominik MinarikDominik Minarik zo Spojenej školy v Sečovciach je držiteľom štyroch slovenských, jedného európskeho a jedného svetového rekordu v silovom trojboji. Na majstrovstvách sveta v mŕtvom ťahu v českom Trutnove získal striebro.

Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela HudákováRuth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou tvoria Divadelný súbor FeminiTRI. Michaela píše pre divadlo vlastné scenáre. Zvíťazili v krajskom kole Divadiel poézie na Hviezdoslavovom Kubíne a postúpili do celoslovenského kola.

Andrea LengvarskáAndrea Lengvarská z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi je líderkou neformálnej skupiny študentov, ktorá organizuje diskusie pre rovesníkov so zaujímavými osobnosťami, na starosti má organizáciu, marketing a je moderátorkou. So spolužiakmi sa zapojila do podnikateľského projektu INOVEUM, vytvorili Flexbox – variabilnú potravinovú dózu. V súťaži zvíťazili a dostali 5 000 eur na ďalšiu realizáciu.

Školská rocková kapela Konja bandŠkolskú rockovú kapelu Konja band z Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach tvoria Tereza Gerzaničová, Nikola Šoltésová, Jakub Krajňák, Filip Mischura, Benjamin Tóth a Christopher Géci. Reprezentovali školu na veľkom počte podujatí. Nikola Šoltésová vyhrala nielen medzinárodnú spevácku súťaž Šansónová ľalia, ale aj súťaž slovenských konzervatórií v neopernom speve Priestor pre talent. Tereza Gerzaničová na tej istej súťaži obsadila druhé miesto. Christopher Géci je finalistom súťaže konzervatórií a členom Slovenského mládežníckeho orchestra, účinkuje aj v orchestri Štátneho divadla v Košiciach. Gitaristi reprezentovali školu ako sóloví hráči, aj ako duo.

Rastislav ŠirillaRastislav Širilla zo SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach je budúci mechanik hasičskej techniky. Dosahuje vynikajúce výsledky v matematike, fyzike a v technických predmetoch. Výrazne a dlhodobo sa angažuje v dobročinnej oblasti, pracuje ako dobrovoľník pre Úsmev ako dar, najstaršiu a najväčšiu dobrovoľnícku mimovládnu organizáciu na podporu detí žijúcich v detských domovoch.

Viktória CitrákováViktória Citráková z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach pomáha v letných táboroch detí z detských domovov. V celosvetovej dobrovoľníckej iniciatíve FoodNotBombs pravidelne organizuje verejné zbierky pre ľudí v núdzi. Je úspešná absolventka bronzovej úrovne programu Ceny vojvodu z Edinburghu, pokračuje v striebornej úrovni.

Slávka JalčováSlávka Jalčová z Obchodnej akadémie v Michalovciach najlepšie výsledky dosiahla v literárnej tvorbe, postúpila do medzinárodného kola v súťaži Tvoríme vlastnú knihu. Úspešná bola aj v olympiáde z ruského jazyka a v matematickej súťaži Tangram.

Ernest SeligaErnest Seliga z Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach je predsedom žiackej školskej rady. Každý rok je úspešným riešiteľom matematickej súťaže KLOKAN, bol členom družstva, ktoré obsadilo 7. miesto na Medzinárodnej súťaži Olympijský kvíz v Budapešti. V projekte Erasmus+ „Podnikanie mladých v Európe“ bol oporou projektového tímu na stretnutiach v rakúskom Amstettene a v Košiciach.

Samuel LacoSamuel Laco zo SOŠ technickej v Michalovciach reprezentuje školu v rôznych odborných súťažiach: Zenit v elektronike, Festival vedy a techniky AMAVET, či v stredoškolskej odbornej činnosti. Vlani získal s prácou Automatizovaná robotická linka 1.miesto na krajskom kole SOČ a 2.miesto na celoštátnom kole.

Klaudia HorkaiováKlaudia Horkaiová z Obchodnej akadémie v Trebišove sa v minulom školskom roku prebojovala na celoslovenskej súťaži v úprave textu na počítači medzi 12 najlepších, skončila siedma. Toto umiestnenie je pre ňu novou výzvou a už teraz usilovne trénuje na ďalší ročník súťaže.

Kristína KaťuchováKristína Kaťuchová z Gymnázia Sobrance úspešne reprezentuje školu v prírodovedných a humanitných vedomostných súťažiach. Medzi jej najlepšie ocenenia patrí 8. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády a ocenenie poroty za najlepšiu prezentáciu práce v celoslovenskom kole.

Viktória HenczováViktória Henczová z Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach navštevuje triedu s umeleckým zameraním. Vlani zvíťazila na celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč. Aktívne sa venuje spevu v speváckom zbore Zvonček, absolvovala s ním množstvo úspešných súťaží i koncertov.

Petra JankurováPetra Jankurová z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach patrí k najvšestrannejším a najtalentovanejším žiačkam školy. V Olympiáde zo slovenského jazyka dvakrát postúpila do celoštátneho kola, získala druhé a prvé miesto. Školu reprezentovala aj v krajskom kole chemickej olympiády a olympiády v anglickom jazyku. Do povedomia učiteľov a žiakov školy sa zapísala moderovaním školských slávností, kultúrnych podujatí či Kalamajok.

Veronika LenkeyováVeronika Lenkeyová zo SOŠ technickej v Rožňave je štvrtáčka v študijnom odbore grafik digitálnych médií a je veľmi dobrá v ovládaní  rôznych grafických  programov. Vytvára webové stránky, aktívne sa zapája do grafických súťaží a dosahuje v nich veľmi pekné výsledky. Postúpila do krajského kola AMFO 2015 a 2016, do krajského kola SOČ.

Lea ŠtirbanováLea Štirbanová zo SOŠ ekonomickej Spišská Nová Ves sa zapájaní do akýchkoľvek mimoškolských aktivít. Rýchlo sa učí, v obľube má prírodovedné predmety, v ktorých exceluje. Je pohybovo nadaná  v akomkoľvek športe. Je trojnásobná majsterka Slovenska vo florbale dievčat. Školu reprezentuje aj v behu na 1 500 m a vo vrhu guľou. Na medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN získala percentil  99,8.

Lukáš HaviarikLukáš Haviarik zo Spojenej školy v Dobšinej súťaží na medzinárodnej úrovni v extrémnych prekážkových a krosových behoch. Len v tomto roku absolvoval 14 pretekov, pričom až v 13 z nich obsadil 1. miesto vo svojej vekovej kategórii. Najlepším celkovým umiestnením bol Spartan Race sprint Varšava – 4. miesto z celkového počtu 1250 pretekárov. Na základe vynikajúcich atletických výsledkov bol máji 2017 členom olympijskej štafety v Prahe. 

Vladimír ČerepVladimír Čerep z Gymnázia v Trebišove sa venuje. V minulom školskom roku zvíťazil na školskom i okresnom kole súťaže v cezpoľnom behu, na krajskom bol tretí. V atletických bežeckých súťažiach bol na krajskom kole prvý a štvrtý, na celoslovenskom v behu na 400 metrov siedmy. S juniorskou štafetou sa v roku 2016 aj 2017 zúčastnil na košickom Medzinárodnom maratóne mieru i na pražskom maratóne.

Andrea HenčekováAndrea Henčeková z Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves je už niekoľko rokov úspešne zapojená do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ktoré realizuje Centrum environmentálnych aktivít. V minulom školskom roku sa stala najúspešnejšou reportérkou na Slovensku, získala dve prvé miesta, druhé a tretie miesto a získala aj Cenu Centra environmentálnych aktivít za celoročnú reportérsku aktivitu, výborné výsledky v súťaži a profesionálny rast.

Fatima BariFatima Bari  z Gymnázia Kráľovský Chlmec reprezentuje školu, región, kraj i Slovensko na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach. Jej konferenciersky šarm oceňujú diváci nielen v našom regióne ale aj za hranicami Slovenska. Je aktívnou členkou úspešného školského dramatického krúžku SYKORAX a nositeľkou mnohých ocenení v prednese poézie a prózy. Diváci aj odborníci vysoko oceňujú jej špecifický štýl tvorby a prednesu Slam poetry.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.11.2017 15:00
Upravené: 20.10.2021 18:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001