Noví absolventi vyššieho odborného štúdia

Po troch rokoch štúdia na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach získavajú absolventi pomaturitného vyššieho odborného štúdia s prvkami duálneho vzdelávania aj certifikát odbornej spôsobilosti rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku.

V priestoroch Hotela Yasmin sa vo štvrtok 22. júna 2017 uskutočnila slávnostná promócia ďalších 18 úspešných absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) s prvkami duálneho vzdelávania, poskytovaného SPŠ elektrotechnickou v Košiciach v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Po troch rokoch štúdia podľa úspešného nemeckého modelu získali okrem nadobudnutých vedomostí a skúseností aj certifikát odbornej spôsobilosti rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku v odbore Fachinformatiker - špecialista pre počítačové systémy.

„Osemnásť šikovných a talentovaných ľudí. Dnešné vysvedčenie nie je len ich dobrou vizitkou. Je to aj dobrá vizitka učiteľov a kolegov, ktorí do vzdelávania ďalšej generácie vložili svoj čas, znalosti a trpezlivosť. Teším sa, že absolventov už od dnes môžem volať mojimi kolegami a teším sa na spoluprácu,“ uviedol počas slávnostnej promócie Daniel Giebel, výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia.

Záverečná skúška pozostávala z technickej, projektovo-ekonomickej a pracovno-právnej oblasti. Testy boli prevzaté z Nemecka a 25% úloh bolo prispôsobených slovenskému kontextu. Po absolvovaní písomných skúšok obhajovali absolventi aj svoju záverečnú prácu. Z celkového počtu 19 končiacich študentov uspelo napokon 18 z nich.

Trojročné vyššie odborné štúdium s prvkami duálneho vzdelávania otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia a Košickým samosprávnym krajom (KSK) ako zriaďovateľom školy v septembri 2013. Táto spolupráca sa začala skôr ako nadobudol účinnosť zákon o odbornom vzdelávaní. Jeho konečnú podobu ovplyvnili aj skúsenosti nadobudnuté v tomto partnerstve.

„T-Systems bol a zostáva pionierom. Ešte pred existenciou zákona, ktorý by to umožňoval, naštartoval duálne vzdelávanie. Do veľkej miery podporil štart celého systému a poukázal na to, že IT-sektor tu je, rastie rýchlym tempom a tiež potrebuje „dorast“. Priniesol know-how z Nemecka, nastavil ho na svoje potreby a slovenské podmienky. Kľúčovou bola vysoká kvalita vzdelávania a sme veľmi radi, že sme pri jej zabezpečovaní mohli s T-Systems spolupracovať. Výsledkom tejto spolupráce je slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti, ktorí dostanú úspešní absolventi,“ povedala vedúca oddelenia projektov a odborného vzdelávania Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Željka Šenkovič.

V jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2016/2017 študovalo: v 1. ročníku 27 študentov, v 2. ročníku 21 študentov a v 3. ročníku 19 študentov, t.j. spolu 67 študentov, z ktorých je celkovo 5 dievčat. Časť vzdelávania sa uskutočnila v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. Počas štúdia bolo teoretické vyučovanie a získavanie znalostí v prostredí školy prepojené s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Objem praktického vzdelávania dosahoval až 70 % celkového dostupného času výuky, čo v priebehu 3 rokov štúdia predstavuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe vo firme.

„Duálne štúdium, ktoré spolu s partnermi realizujeme, zjednodušene znamená, že časť vzdelávania sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems. V prvom ročníku sú žiaci 3 dni v škole a 2 dni vo firme, v druhom je to opačne, teda 2 dni v škole a 3 dni vo firme. V prvom polroku 3. ročníka majú žiaci vyučovanie v škole len jeden deň v týždni, ostatné dni sú na praktickom vyučovaní vo firme. Celý druhý polrok tretieho ročníka majú žiaci prax vo firme a priebežne pracujú na svojej záverečnej práci. Počas štúdia sa môžu študenti špecializovať na oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista, aplikačný špecialista,“ vysvetlil Štefan Krištín, riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.

Počas štúdia môžu žiaci získať od spoločnosti T-Systems Slovakia prospechové štipendium, vykonávajú produktívnu prácu pre firmu a postupne získavajú aj ďalšie benefity. Tým najväčším je pre tých študentov, ktorí toto štúdium úspešne ukončia a splnia firmou požadované kritériá počas celého štúdia, možnosť pokračovať v pracovnom pomere v spoločnosti T-Systems.

Medzi tohtoročnými úspešnými absolventmi je aj Patrik Čigáš: “Keďže som si týmto štúdiom prešiel, tak môžem povedať, že stojí za to. Okrem nadobudnutých hard a soft skills som získal aj pracovné miesto. Ak sa chcete uplatniť v odbore, prečo tomu nedať šancu. Môže to byť váš prvý krok k lepšej budúcnosti,” uzatvára.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne 700 až 750 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala škola písať 1. 9. 1967. Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia IT Valley.

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných procesov. V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAPⓇ, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení. TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na Slovensku. Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom - významným korporáciám z celého sveta. V súčasnosti takmer 10 % zamestnancov pracuje v pozíciách s globálnou zodpovednosťou a najvyššou pridanou hodnotou (IT architektúra, riadenie služieb, návrh riešení). Firma zamestnáva 31 % žien a 69 % mužov s priemerným vekom 33 rokov.

Autor/zdroj: Katarína Trnová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 22.06.2017 13:42
Upravené: 28.12.2021 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001