Naši stredoškoláci boli úspešní na celoštátnom kole SOČ

Druhé miesto v hodnotení krajov získali stredoškoláci z Košického samosprávneho kraja na Celoštátnom kole súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa konala v dňoch 26-28.4. v Banskej Bystrici. Košický kraj reprezentovalo 34 súťažných prác v 17 odboroch, 11 prác získalo ocenenie.. Oceňované boli práce na prvých piatich miestach v každej kategórii.

Krajská komisia SOČ v Košickom kraji a Centrum voľného času Regionálne centrum mládeže vysoko oceňuje všetkých žiakov a žiačky stredných škôl, ktorí úspešne reprezentovali seba, svoju školu a  Košický kraj na Celoštátnom kole 39. ročníka súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej  činnosti (CK SOČ ) v Banskej Bystrici v dňoch 26. až 28. apríla 2017.

V hodnotení všetkých krajov získal Košický kraj vynikajúce 2. miesto za krajom Žilinským a pred krajom Prešovským. Žiaci tak pokračujú v úspechoch svojich rovesníkov z predchádzajúcich rokov. Ocenenie si zaslúžia aj všetci pedagógovia a konzultanti z radov učiteľov stredných škôl, vysokých škôl, SAV a odbornej praxe, ktorí žiakov viedli, ale aj členovia odborných hodnotiacich komisií SOČ Košického kraja.

Najúspešnejší boli reprezentanti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, Strednej zdravotníckej školy v  Michalovciach, Technickej akadémie Spišská Nová Ves, SPŠ elektrotechnickej Košice, Obchodnej akadémie Watsonova 6 Košice, Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi, Gymnázia Trebišov, Cirkevného gymnázia Trebišov. Ani ostatní súťažiaci a súťažiace sa nestratili.

Na celoštátnom kole SOČ sa súťažilo v 17 odboroch, v každom odbore 2 súťažiaci – víťazi krajských kôl za jednotlivé kraje. Z 34 súťažných prác, ktoré postúpili, sa 11 súťažných prác  umiestnilo v jednotlivých odboroch na prvých piatich oceňovaných miestach.

     1.miesto získali :

 • Odbor 13, Dávid Patera  s prácou Mlynárstvo v údolí Železného potoka,  Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7
 • Odbor 14, Štefan Gorás s prácou  Prenos a distribúcia elektrickej energie,  SOŠ technická, Partizánska 1 , Michalovce
 • Odbor 17, Daniela Dršková  s prácou Agresor z počítačových hier, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27 Michalovce,
 • Odbor 09, Róbert Slíž s prácou Výroba a automatizácia kostolných zvonov,  SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

2.miesto získal

 • Odbor 12, Samuel Laco s prácou  Robotické rameno, SOŠ technická, Partizánska 1  Michalovce,

3.miesto získal

 • Odbor 09,  Adrián Augustin s prácou Optimalizácia medziskladových zásob na mäkkej hriadeľovej linke, Technická akadémia, Spišská Nová Ves

      Na 4. mieste sa umiestnili

 • Odbor 01, Zuzana Berešová s prácou Staroba a práca so seniormi, Gymnázium Trebišov, Komenského 32
 • Odbor 06, Lucia Kocúrová, Lívia Rabajdová s prácou  Smartfónoví "zombíci" Stredná zdravotnícka škola, Michalovce, Masarykova 27
 • Odbor 11, Miroslav Murin s prácou My Spy , SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
 • Odbor 17, Soňa Mrázová s prácou Vybrané moderné vyučovacie metódy chémie očami študenta, Cirkevné gymnázium, Trebišov, M. R. Štefánika 9

      5. miesto získal

 • Odbor 07, Adam Imrich Vavra s prácou  Drobnochov zo skúseností stredoškoláka , Obchodná akadémia, Košice, Watsonova  61

Košický kraj reprezentovalo spolu 34 prác, ktoré spracovalo 44 študentov. Boli to práce žiakov z týchto škôl:

Odbor 01 Problematika voľného času
1 Zuzana Berešová,  Staroba a práca so seniormi Gymnázium, Trebišov, Komenského 32
2 Jozef Ryška, Peter Schuster, Damián Čamba,  Ako na SPŠ dopravnej využívame voľný čas, SPŠ dopravná, Košice, Hlavná 113

Odbor 02 Matematika, Fyzika
1 Samuel Amrich, Metódy na zlepšenie pozorovacích podmienok v amatérskej astrofotografii Gymnázium, Košice, Poštová 9
2 Matej Fedor, SALSA, SPŠ elektrotechnická, Košice, Komenského 44

Odbor 03 Chémia, Potrevinárstvo
1 Marek Podžuban, Vitamín C v šípkach,  Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1
2 Júlia Vyšovská, Patrícia Ščensná, Farbivá v cukrárenskej a pekárenskej výrobe, Stredná zdravotnícka škola, Košice-Staré Mesto, Moyzesova 27

Odbor 04 Biológia
1 Rudolf Lukáč,  Výskyt jedovatých a liečivých rastlín v okolí obce Sokoľ,  Gymnázium, Košice, Opatovská 7
2 Kristína Auxtová,  Chov králikov,  SOŠ veterinárna, Košice, Nám. mladých poľnohospodárov 2

Odbor 05 Životné prostredie, Geografia, Geológia
1 Viktória Kapsdorferová,  Prioritné druhy inváznych rastlín SOŠ veterinárna, Košice, Nám. mladých poľnohospodárov. 2
2 Terézia Čechová, Adela Zeleňáková,  Indigo , Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46

Odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia
1 Lucia Kocúrová, Lívia Rabajdová,  Smartfónoví "zombíci",  Stredná zdravotnícka škola, Michalovce, Masarykova 27
2 Ján Kapusta,  Znalosti o poskytovaní prvej pomoci,  Stredná zdravotnícka škola, Košice, Kukučínova 40

Odbor 07 Pôdohospodárstvo
1 Adam Imrich Vavra,  Drobnochov zo skúseností stredoškoláka,  Obchodná akadémia, Košice, Watsonova 61
2 Vladimír Ivanič,  Problematika sprístupňovania starých banských diel, legislatívne aspekty a prax na štôlni Jozef,  Gymnázium, Gelnica, SNP 1

Odbor 08 Hotelierstvo, Gastronómia, Cestovný ruch
1 Nikola Hrindová,  Usteľ si v lese,  Gymnázium, Košice, Park mládeže 5
2 Diana Mihalečková, Anna Besterciová, Natália Némethov,  Život Židov očami mladých SOŠ obchodu a služieb, Michalovce, Školská 4

Odbor 09 Strojárstvo, Hutníctvo, Doprava
1 Róbert Slíž,  Výroba a automatizácia kostolných zvonov,  SPŠ elektrotechnická, Košice, Komenského 44
2 Adrián Augustin,  Optimalizácia medziskladových zásob na mäkkej hriadeľovej linke, Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6

Odbor 10 Stavebníctvo, Geografia, Kartografia
1 Karolína Guľová, Oliver Gazdag,  Renovácia Poľnohospodárskej budovy,  SPŠ stavebná a geodet., Košice, Lermontovova 1
2.Michal Rakár, Pavol Gajdoš,  Elektroinštalácia domu, SPŠ dopravná, Košice, Hlavná 113

Odbor 11 Informatika
1 Denis Pikla,  Remember – hra,  Stredná odborná škola, Košice, Ostrovského 1
2 Miroslav Murin, My Spy,  SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1

Odbor 12 Elektrotechnika a hardware
1 Samuel Laco,  Robotické rameno,  SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
2 Fabricio Jakubec , 3D Tlačiareň,  Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova

Odbor 13 História, Filozofia, Právne vedy
1 Dávid Patera,  Mlynárstvo v údolí Železného potoka,  Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7
2 Iveta Balintová,  Rôznorodosť Rómov v jednej obci na východe Slovenska (Rómovia v Úbreži) Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1

Odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, Didaktické technológie
1 Jozef Kondáš, Patrik Džuňa,  Metodická príručka pre prácu s PLC ABB,  SPŠ elektrotechnická, Košice, Komenského 44
2 Štefan Gorás Prenos a distribúcia elektrickej energie SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1

Odbor 15 Ekonomika a riadenie
1 Ľubomíra Kizivatová, Jana Gubanecová, Podnikateľský plán - Cateringová spoločnosť PRESTIGE MOMENTS, s. r. o Obchodná akadémia, Michalovce, Kapušianska 2
2 Scarlett Krajliková, Vnímanie korupcie občanov Rožňavy v porovnaní so zvyškom Slovenska Obchodná akadémia, Rožňava, Akademika Hronca 8

Odbor 16 Teória kultúry, Umenie, Umelecká, Odevná tvorba
1 Jozef Mikloš,  Mládež a folklór Gymnázium, Košice, Park mládeže 5
2 Klára Hrenykóová,  Modrotlač na Slovensku Evanjelické gymnázium, Košice, Škultétyho 10

Odbor 17  Pedagogika, Psychológia, Sociológia
1 Soňa Mrázová,  Vybrané moderné vyučovacie metódy chémie očami študenta,  Cirkevné gymnázium, Trebišov, M. R. Štefánika 9
2 Daniela Dršková,  Agresor z počítačových hier,  Stredná zdravot.škola, Michalovce, Masarykova 27

 

 

 

Autor/zdroj: Erika Munková, riaditeľka CVČ RCM Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.05.2017 12:58
Upravené: 19.10.2021 17:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001