Najlepší z celého Slovenska boli v Rožňave

Obchodná akadémia v Rožňave zorganizovala 22. a 23. marca už 51. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž bola organizovaná pod garanciou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Rožňava.

Na súťaži sa zúčastnilo 70 študentov z celého Slovenska. Porovnávali svoje zručnosti v spracovaní informácií na počítači v 10-minútovom odpise  textu na rýchlosť a presnosť. Do tejto disciplíny sa prebojovalo po krajských kolách 20 najlepších žiakov. Z nich 12 žiakov postúpilo na celoslovenské kolo v úprave textu na počítači podľa korektorských značiek (UTX) a 8 žiakov v profesionálnom spracovaní  textu na počítači - wordprocessing, v ktorom majú žiaci z predlohy upraviť text a obrázky za 90 minút.

Hneď prvý deň sa súťažilo v dvoch kategóriách – v úprave textu na počítači a vo wordprocessingu. Večer 22. marca bolo v kongresovej sále na rožňavskej radnici slávnostné otvorenie s bohatým kultúrnym programom. Po ňom sa začala náročnejšia časť pre celoštátnu komisiu, ktorá musela opraviť práce žiakov z prvého dňa. V úprave textu pomohli hostia z Českej republiky, Zaviačičovci so svojim programom ZAV, ale vo wordprocessingu trvala oprava až do druhej hodiny rána.

Vo štvrtok 23. marca sa súťažilo v odpise textu na presnosť a rýchlosť. Po dvoch vyčerpávajúcich dňoch všetkým účastníkom súťaže dobre padol oddych v betliarskom Kaštieli a v priľahlom parku. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v sobášnej sieni Mestského úradu v Rožňave za účasti predstaviteľov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Košického samosprávneho kraja, mesta Rožňava a Občianskeho združenia INTERINFO SR, ktoré podporuje organizovanie týchto súťaží.

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava vytvorila počas celoštátneho kola priaznivé podmienky nielen v priebehu súťaže, ale aj počas sprievodného programu pripraveného tak pre súťažiacich, ako aj pre sprevádzajúcich učiteľov a hostí.

„Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme,  lebo dosiahli krásny úspech – postúpili na majstrovstvá  Slovenska. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí obetujú veľa svojho voľného času na prípravu žiakov nielen na súťaže, ale ich pripravujú aj do odbornej praxe. Víťazom blahoželáme zvlášť, držíme im palce, aby si našli  sponzorov, aby sa mohli zúčastniť majstrovstiev sveta INTERSTENO koncom júla 2017 v Berlíne,“ povedal po súťaži riadieľ Obchodnej akadémie v Rožňave Viktor  Baláž.

Umiestnenie žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v jednotlivých disciplínach:

Písanie na počítači:

1.miesto – Richard Koronczi – Obchodná akadémia Watsonova, Košice

Úprava textu na PC:

1.miesto – Miriama Šoltésová. Obchodná akadémia Watsonova Košice
3.miesto    - Marek Tóth, Obchodná akadémia Watsonova Košice
4.miesto  -  Lukáč Lőrinc, Obchodná akadémia Rožňava
​5.miesto  -  Laura Tóthová, Obchodná akadémia Rožňava

Wordprocessing

1.miesto – Patrik Žóri, Obchodná akadémia Rožňava

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2017 13:15
Upravené: 19.10.2021 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001