Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 bol v Košiciach už pätnástykrát

Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach už od roku 2003 vždy v mesiaci október organizuje Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. V tomto jubilejnom ročníku bol spoluorganizátorom veľtrhu Štátny inštitút odborného vzdelávania v  Bratislave.

Od 19. do 20. októbra 2017 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach prezentovali cvičné firmy žiakov stredných škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska. Spolu 50 tímov malo možnosť preveriť svoju schopnosť komunikovať v rodnom i v anglickom jazyku, prezentovať svoje produkty partnerom i návštevníkom veľtrhu.


Slávnostné otvorenie veľtrhu bolo prierezom tanečných, hudobných i speváckych vystúpení, za účasti viacerých majstrov sveta. Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók pri tejto príležitosti ocenil riaditeľa Obchodnej akadémie na Watsonova ulici v Košiciach Petra Országha Plaketou za zásluhy o rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.


Súčasťou otvorenia bol aj podpis Dohody o spolupráci a podpore projektu cvičných firiem a cvičnej firmy In-energy, medzi školou, a reálnou firmou VSD, a.s. Košice.

„Cvičné firmy sú reálnou možnosťou ako si stredoškoláci môžu preveriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti pri podnikaní. Založenie firmy je dnes už pomerne ľahkou záležitosťou, ale prejaviť životaschopnosť firmy a prežiť v dnešnom trhovom prostredí si vyžaduje nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti,“ hovorí Michal Bartók.


Počas dvoch dní vystavovatelia prezentovali svoje podnikateľské zámery v oblastiach ako výroba a predaj krojov, výroba a predaj kávy, čaju, čokolády, v oblasti leteckej prepravy, pivné kúpele, ale aj v spoločnosti rozšírenejších a častejších službách ako catering na kľúč, služby mobilného operátora, kozmetické služby, športové potreby a mnohé ďalšie.

„Veľtrh voňal kávou a čokoládou, ale najmä ľudskosťou a super súťaživou atmosférou,“ spomína predsedníčka poroty Ľudmila Velichová z katedry pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Počas veľtrhu odborná porota hodnotila cvičné firmy v súťaži Naj...cvičná firma, Naj...stánok, Naj...e-prezentácia, Naj...katalóg,  Naj... logo, Naj...slogan, Naj...reprezentant/ka. Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci Národného projektu – inovujme.sk udelili ocenenie Najinovatívnejšia cvičná firma.

Súčasťou veľtrhu bolo  tiež finále 6. ročníka súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“, na ktorom boli odprezentované tri najlepšie podnikateľské zámery. Špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency vyhodnotila prezentácie a vyhlásila víťaza.


Novinkou na Slovensku bola súťaž „60 sekúnd“ (Elevator Pitch), ktorá preveruje schopnosť prezentujúceho v presne stanovenom čase a priestore (počas jazdy vo výťahu) zaujať poslucháča a ponúknuť mu svoj produkt. Hodnotí sa  úroveň anglického jazyka, využitie času, verbálna a neverbálna komunikácia a výstižnosť informácií o firme.

Dva dni ubehli ako voda a v piatok o 14 hodine boli vyhlásené výsledky súťaží a udelené ocenenia a vecné dary, ktoré skvalitnia vybavenie učební a potešia členov víťazných cvičných firiem. Za podporu ďakujeme partnerom, ktorí prevzali patronát nad jednotlivými cenami VSD, a.s., VVS, a.s., Slovak Business Agency, KRK SOPK, Rada akadémia, o.z., Samsung.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2017 14:00
Upravené: 20.10.2021 18:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001