Krajský Deň učiteľov si pripomenuli v Michalovciach

V Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach v pondelok 27. marca ocenili najlepších pedagógov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja.  Stalo sa tak pri príležitosti Dňa učiteľov.  Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa udelil plakety predsedu trom riaditeľom stredných škôl a ďakovné listy 31 učiteľom, majstrom odborného výcviku a vychovávateľom.

Plakety predsedu odovzdal Rudolfovi Gadomskému, riaditeľovi Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, Milanovi Kudríkovi, riaditeľovi Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi  a Ingrid Sedlákovej, riaditeľke Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici v Košiciach. Ocenenie získali za výborné výchovno – vzdelávacie výsledky na svojich školách, za rozvoj odborného vzdelávania a celkovo za modernizáciu škôl, ako aj aktivitu v mimoškolských činnostiach. Ďakovné listy, ktorých súčasťou bola aj finančná odmena, odovzdal predseda KSK Zdenko Trebuľa spolu s primátorom mesta Michalovce a predsedom Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliamom Záhorčákom.

„Opäť sme sa ocitli v období, keď sa začína diskusia o smerovaní nášho školstva. Školskú reformu s názvom Učiace sa Slovensko ešte určite väčšina zainteresovaných nepreštudovala podrobne, ale už sa ozývajú rôzne názory. Napríklad o tom, ako získavať budúcich učiteľov. Návrh hovorí o prísnejšom výbere adeptov na štúdium na pedagogických fakultách, dokonca s talentovými skúškami a posudzovaním spôsobilosti na toto povolanie. Odborníci z pedagogických kruhov zdôrazňujú, že oveľa dôležitejšie je zvýšiť záujem študentov o učiteľské štúdium a prestíž učiteľstva. Iba tak sa podarí pritiahnuť na pedagogické fakulty tých najlepších. To, či sa reforme podarí dať skutočnú váhu učiteľskému stavu, považujem aj ja za jednu z kľúčových otázok do budúcnosti,“ uviedol okrem iného vo svojom príhovore k učiteľom predseda KSK Zdenko Trebuľa.

V minulom školskom roku bolo na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tritisíc pedagogických zamestnancov. Ich priemerný vek bol 47 rokov. No existuje aj škola, kde priemerný vek pedagógov presahuje 60 rokov. Najsilnejšiu vekovú skupinu tvoria učitelia v kategórii 51 – 60 rokov. Je ich až 33 percent. Mladých učiteľov do 30 rokov je na školách len 7 percent. Generačná výmena stojí pred celou spoločnosťou a aj v školstve ju treba zvládnuť čo najlepšie.

„Ak hovoríme o nových technológiách, nedá mi nepripomenúť podiel nášho kraja na vzniku veľkého celoslovenského projektu IT AKADÉMIE. Považujem za mimoriadne veľký úspech, že práve u nás, na pôde združenia Košice IT Valley, pri vzniku ktorého sme pred desiatimi rokmi stáli, sa zrodil takýto projekt. Čaká už len na podpis ministra školstva a, žiaľ, čaká už dlho. Jeho hlavným gestor je klaster Košice IT Valley. Dotkne sa 9 tisíc stredoškolákov na celom Slovensku, 22 tisíc žiakov základných škôl a 3 tisíc vysokoškolákov. Projekt by mal odstrániť nesúlad medzi potrebami IT firiem a schopnosťou stredných a vysokých škôl vyprodukovať dostatok absolventov pre ne,“ povedal Zdenko Trebuľa.

Zvlášť vyzdvihol prácu tých, ktorí pôsobia aj v elokovaných pracoviskách, kde vzdelávajú študentov zo znevýhodneného prostredia. „Je to zložitá práca, pretože tu prichádzajú žiaci bez základných sociálnych a hygienických návykov, bez zručností. Pedagógovia sa stávajú viac, ako len učiteľmi. Musia dať žiakom základné vedomosti, ale aj sociálne a spoločenské zručnosti. Veľmi si ceníme, že sa na našich školách podarilo vybudovať sieť takýchto pracovísk a vďaka zanieteniu niektorých riaditeľov a pedagógov sa darí aj z týchto žiakov vychovať dobrých, slušných a ambicióznych ľudí, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu a výrazne tak zvyšujú možnosť uplatniť sa v živote,“ dodal predseda KSK

V kultúrnom programe oceneným učiteľom poďakovali študenti michalovských stredných škôl.

Ocenení pedagógovia stredných škôl a školských zariadení

Ing. Mária Kovařiková - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Mgr. Ľudmila Sušková - Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
PaedDr. Mária Vanšovská - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Mgr. Ľudmila  Hrubá - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
PhDr. Ružena Kormošová, PhD. - Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
ME. Arthur Thomas Smith – Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. Gymnázium - Gimnázium, Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké   Kapušany
Mgr. Svetlana Kotorová - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
RNDr. Gabriela Kövesiová - Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Mgr. Kamila Blahovská - Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Miroslav Máthé - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Ing. Renáta Ižolová - SPŠ Komenského 2, Košice
Ing. Dagmar Grancová - SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Mgr. art.  Beáta Drotárová - Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
Mgr. Anna Zimanová – Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Ing. Anna Sládeková – Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
Ing. Iveta Jalčová – Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
RNDr. Jana Tokárová - Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Ing.  Martina Zeteková -Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova1, Košice
Ing. Slávka Šoltésová - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
Mgr. Adriana Andó - Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
Ing. Marta Bieleková - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
RNDr. Valéria Koščová - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
Mgr. art. Pavol Sova - Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Mgr. Monika  Gáborová - Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 
RNDr. Milan Tomášik - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Mgr. Enikő Pogányová - Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
Ing. Ladislav Stacho - Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Alfréd Csiszár - Stredná odborná škola, Prakovce 282
Mgr. Mária Čupková - Školský internát Antona Garbana, Werferova 10,  Košice
Mgr. Ladislav Kozák - Školský internát, Medická 2, Košice

Tu nájdete celý príhovor predsedu KSK na oslavách Dňa učiteľov 2017.

Tu nájdete krátke charakteristiky ocenených pedagógov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2017 16:00
Upravené: 19.10.2021 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001