Košická Hotelová akadémia ide do Štrasburgu

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v polovici decembra vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2018. Hotelová akadémia z Košíc, ako jediná škola z Košického samosprávneho kraja, si prevzala diplom a cenu v podobe pobytu v Štrasburgu. Školu na vyhlásení výsledkov zastupovali Anna Zimanová, Mária Košková, Natália Antošková, Radka Cuníková a Viktória Andrejkovičová.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová (S&D), Ivan Štefanec (EPP), Vladimír Maňka (S&D) a Jana Žitňanská (ECR).

Spolu 24 študentov a 2 pedagógovia Hotelovej akadémie v Košiciach sa na základe výsledkov súťaže bude na jeden deň súčasťou Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Program je vynikajúcou príležitosťou pre vybraných študentov stredných škôl členských štátov Európskej únie overiť si svoje jazykové komunikačné zručnosti, schopnosť prezentovať vlastné názory, zúčastniť sa pracovných rokovaní v medzinárodnom kolektíve, nadviazať nové priateľstvá a v konečnom dôsledku predstaviť svoju krajinu, mesto.

Úspechu študentov Hotelovej akadémie predchádzali aktivity, ktorých nosnou témou bolo: Ako zabezpečiť, aby mali všetci obyvatelia EÚ potraviny rovnakej kvality?

V pripravenej ankete reagovali žiaci a zamestnanci HA prostredníctvom internetovej stránky Edupage na otázky týkajúce sa EÚ a nakupovania potravín od domácich a zahraničných výrobcov. Svoju kreativitu si budúci hotelieri vyskúšali maľovaním symbolov členských krajín EÚ, tvorbou propagačnej nástenky, tvorbou informačných letákov o EÚ a projekte Euroscola 2018. Uvedené materiály nastávajúci odborníci na hotelové služby následne rozdávali mladším spolužiakom i žiakom zo základných škôl počas Dňa otvorených dverí.

Beseda prostredníctvom Skype rozhovoru s europoslankyňou Monikou Smolkovou si kládla za cieľ diskutovať o smerovaní EÚ, úspechoch, problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Žiaci sa dozvedeli viac o fungovaní Európskeho parlamentu i o alternatívach riešenia problému dvojakej kvality potravín.

Obsahovo nasýtená prednáška MVDr. Karnižovej dala budúcim hotelierom odpoveď na to, prečo je pre výrobcov výhodné vyrobiť jeden produkt dvojakej kvality, a tiež, prečo sú pre konzumentov takéto výrobky nezdravé. Slovenských výrobcov podporili nastávajúci špecialisti na kuchárske umenie kvalitou na tanieri a v školskej reštaurácii podávali bryndzové halušky uvarené zo slovenských produktov. Stoly, zdobené vlajkami EU, mali symbolizovať našu integráciu v rámci EÚ.

Počas Dňa otvorených dverí žiaci ukázali, že rozvíjajú svoj remeselnícky fortieľ - piekli koláče, zdobili perníky, pripravovali špeciality, miešali osviežujúce drinky, no v neposlednom rade sa podelili so skúsenosťami v rámci projektu Erazmus + a samozrejme propagovali školu a jej študijné programy. Jedno zo stanovíšť bolo upriamené na prezentáciu EÚ, Európskeho parlamentu a aktivít školy v rámci projektu Euroscola 2018.

Na program Euroscola 2018 a nadobudnuté vedomosti o EÚ i o Európskom parlamente sa študenti hotelierstva snažili upozorniť vydaním časopisu, ktorého elektronická podoba je na stránke školy. Sladkou bodkou za úsilím budúcich špecialistov na hotelové služby bola oku lahodiaca chutná torta s tematikou EÚ z dielne cukrárov HA a samotné poznanie, Európska únia má záujem, aby sa mladí ľudia aktívne zapájali do života spoločnosti a mali rovnaké príležitosti.

 

Autor/zdroj: PaedDr. Radko Rakušan, riaditeľ Hotelovej akadémie Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2017 09:16
Upravené: 20.10.2021 18:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001