Konzervatórium Jozefa Adamoviča oslavuje koncertom 25 rokov

Konzervatórium Jozefa Adamoviča (KONJA) na Exnárovej ulici v Košiciach oslavuje štvrťstoročie svojej existencie. Výročie si pripomenie slávnostným koncertom v utorok 25. apríla 2017 o 19. hodine v košickom Dome umenia. Vystúpia na ňom najúspešnejší žiaci a pedagógovia školy - jej orchestre, dievčenský spevácky zbor, tanečníci, sólisti speváci i hudobníci, ktorí priniesli množstvo ocenení z národných aj medzinárodných súťaží.

„Košice sú naozaj mestom kultúry. Svedčia o tom nielen kultúrne zariadenia,  podujatia, festivaly, ale aj kultúrne vzdelávacie inštitúcie. Jedným z najúspešnejších je Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktoré v tomto roku slávi 25. výročie svojho založenia. Naši študenti úspešne reprezentujú mesto a kraj. Hlavne v posledných piatich rokoch doniesli množstvo cien z celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží v speve, tanci, herectve, alebo v hudbe,“ hovorí riaditeľ konzervatória Róbert Galovics.

S bývalými študentmi sa môžete stretnúť na obrazovkách televízií (Jozef Šivák, Denisa Havrľová), v divadlách po celom Slovensku (Daniel Žulčák, Michal Kalafut, Peter Brajerčík, Lívia Dujavová, František Balogh, Ivana Jakubčová, JanaVernerová, Michaela Domovcová, Andrej Sisák, Jana Štafurová, Zuzana Bilá – Dancáková), v rôznych kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách. V roku svojej štvrťstoročnice si škola našla aj nových partnerov v Poľsku, v Čechách aj v Maďarsku, s ktorými začínajú pracovať na spoločných projektoch pre študentov a pedagógov – či už ide o výmenné pobyty, master classes, prax v divadlách a podobne. 

Počas celého roka Konzervatórium Jozefa Adamoviča pripravuje množstvo menších aj väčších podujatí, na ktorých si pripomenie históriu a predstaví úspechy. Hlavným bodom osláv je slávnostný koncert 25. apríla v Dome umenia v Košiciach. Medzi účinkujúcimi budú Nikola Šoltésová a Marko Zambory - obidvaja herci sú čerstvými víťazmi súťaže slovenských konzervatórií Priestor pre talent. Okrem nich zaspievajú aj Ján Zreľák (víťaz súťaže slovenských konzervatórií v klasickom speve), ako aj dve finalistky tejto súťaže Barbora Diňová a Katarína Ľašová. Na violončele zahrá mimoriadny talent - mladučká Júlia Sofia Nagyová, víťazka medzinárodnej súťaže v Prahe, ale aj skvelý hráč na bicie nástroje Christofer Géci, akordeónové kvinteto, Ľudový orchester školy pod vedením Gabriela Silvaya, školský Jazz band, rocková kapela KONJA band. Orchester a dievčenský zbor so sólistami pridajú skladbu Gloria od Antonia Vivaldiho.

História Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej 8 v Košiciach siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici vznikla jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr (1992) bola škola zaradená do siete stredných škôl s dvomi umeleckými odbormi: hudobno-dramatické umenie a hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním školy bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobné umelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov hudba, spev, hudobnodramatické umenie (HDU) a tanec, ktoré poskytujú vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia, z ktorého pochádzajú. 

Od mája 2015 nesie konzervatórium meno Jozefa Adamoviča. Herec a pedagóg pôsobil na škole od roku 2004 až do svojej smrti. Stal sa vedúcou osobnosťou školy, vybudoval veľmi silný odbor hudobno-dramatického umenia. Svojimi skúsenosťami, odbornosťou, vynikajúcimi pedagogickými aj ľudskými kvalitami si získal srdcia kolegov aj študentov. Učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, viedol aj filmový krúžok. Natočil stovky materiálov o študentoch, či už zo skúšok, seminárov, predstavení a vystúpení. Vychoval desiatky vynikajúcich hercov, z ktorých viacerí pokračovali v štúdiu na VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici aj na Janáčkovej akadémii v Brne. Traja jeho bývalí študenti sú v súčasnosti pedagógmi na škole, pokračovateľmi v jeho práci.

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj stály záujem o vystúpenia školských umeleckých telies a ich prizývanie na vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem ľudového orchestra aj komorný orchester, džezový orchester a dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustavom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou II., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.

Štúdium na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča je šesťročné súvislé štúdium v odboroch hudobno-dramatické umenie, hudba, spev a tanec. Odbory sú určené pre absolventov základných škôl. Podmienkou na prijatie do vybraného odboru je úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Vzdelávanie sa ukončuje po štvrtom ročníku maturitnou skúškou a po šiestom ročníku absolventskou skúškou. Absolventi sa môžu uplatniť ako sóloví alebo orchestrálni hráči v symfonických, divadelných, komorných a ľudových orchestroch, ale aj ako komerční umelci, ďalej operní sóloví a zboroví speváci, tanečníci, herci v oblasti činoherného divadla, divadla malých javiskových foriem, kabaretu, muzikálu.

Viac informácií o škole nájdete na www.konja.eu

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.04.2017 13:00
Upravené: 19.10.2021 17:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001