Elektronický kominár zo SOŠ Ostrovského mal úspech

Štvrtáci z odboru mechanik počítačových sietí na SOŠ Ostrovského v Košiciach vymysleli elektronického kominára a na súťaži Navrhni svoj Gadget získali druhé miesto.

Skupina VSE Holding v spolupráci s partnermi Microsoft a združením Košice IT Valley vyhlásila vlani v septembra nultý ročník súťaže NaGa 2016 – Navrhni svoj Gadget, zameranej na hľadanie riešení v oblasti internetu vecí a jeho využitia v reálnom živote. Súťaž bola určená pre študentov stredných škôl, ktoré sú členmi združenia Košice IT Valley.

Predmetom súťaže bol návrh nového, originálneho gadgetu, alebo návrh riešenia postaveného na existujúcom gadgete, ktorý môže byť použitý v rodinnom dome, v záhrade, v škole a pod. (Gadget je výraz pre dômyslený prístroj, mechanické zariadenie, strojček, vynaliezavý nápad,, malý šikovný mechanizmus, súčiastku, vymyslenosť, vynález, aparát).

Vyhodnotenie súťaže bolo 15. decembra 2016 v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach formou záverečnej prezentácie návrhu a riešenia. Do súťaže NaGa sa prihlásilo 28 tímov, 16 z nich zaslalo projektový zámer. Do záverečného finále postúpilo 8 tímov. Odborná komisia hodnotila originalitu, prínos riešenia, realizovateľnosť návrhu, ekonomickú efektívnosť, ako aj úroveň záverečnej prezentácie projektu.

Strednú odbornú školu Ostrovského 1 v Košiciach reprezentovali študenti 4. ročníka odboru mechanik počítačových sietí - Roland Soltesz, Roland Varga a Daniel Bereš, ktorí sa umiestnili na 2. mieste s projektom "Elektronický kominár". Projekt študentov okrem odbornej komisie zaujal aj všetkých prítomných nielen svojou originalitou, ale hlavne tým, že pri nízkych obstarávacích nákladoch dokáže v praxi zabrániť stratám na životoch a materiálnym škodám pri pravidelnej diagnostike komínov.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2017 14:00
Upravené: 19.10.2021 17:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001