Deti môžu získať titul Inžinier Junior

Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu.

Pre mladých ľudí je dôležité mať príležitosť na lepšiu budúcnosť, mať šancu získať čo najlepšie zamestnanie. Aj preto pripravil Košický samosprávny kraj v súlade so stratégiou rozvoja odborného vzdelávania aktivity, ktoré mladým ľuďom umožnia získať informácie, vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach. V takých, ktoré im pri výbere štúdia a neskôr povolania umožnia rozhodnúť sa čo najlepšie. Aktivity sa budú realizovať v stredných školách, pri ktorých sú zriadené centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP).

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou trvania počas celého školského roka. Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach v moderných priestoroch s príjemnou atmosférou. Absolvent kurzu získa po jeho absolvovaní diplom a titul Inžinier Junior.  

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú v 40. kalendárnom týždni na troch košických školách – na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi.

„Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu predstavu o svojej budúcnosti. Veríme, že vďaka absolvovaniu zaujímavých kurzov sa potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. Sme presvedčení, že ich smerovanie k odbornému vzdelaniu bude prirodzené,“ vysvetľuje vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč.

Na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa začínajú kurzy Vládca robotov, 3D dizajnér a Zábavné obvody 

Na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi sa začínajú kurzy Moja počítačová sieť, Môj smartfón, Moja raketa, Môj robot, Vyrobím si na CNC stroji, Vytlačím si na 3D tlačiarni, Naprogramujem si v Phytone, Moja webová stránka. 

Na SOŠ Ostrovského v Košiciach štartujú kurzy Kto je online žije!, Nafoť sa ako filmová hviezda, Junior Art Academy, Stavbárik za klávesnicou, Transformers, Ovládaj svet okolo seba, Vytvorme si vlastnú hru v Scratch-i, Semafór – to je fór, prvá pomoc pre tvoj počítač 

Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach pripravili šesť kurzov: Vtáčikom je v zime chladno, pomôžte im vtáčím domčekom; Máte radi vodu z vodovodu? Ako ju dostanete do svojich príbytkov?; Chcete mať doma svetlo a teplo? Ako na to?; Postavte model rodinného domu; Prečo je oheň nebezpečný? Uhasme ho; Ušime si niečo na seba!

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2017 11:25
Upravené: 20.10.2021 18:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001