Budúci kaderníci a kozmetici získavajú prax v nových priestoroch

Stredná odborná škola (SOŠ) na Gemerskej ulici organizuje pre verejnosť, ale aj žiakov základných škôl a ich rodičov Deň otvorených dverí v nových priestoroch, kde bude prebiehať odborný výcvik študentov. Škola zrekonštruovala bývalé priestory školskej jedálne a kuchyne, aby v nich vytvorili nové prevádzky pre kaderníkov, vizážistov, kozmetičky. Prehliadnuť si priestory môžete v stredu 6. decembra od 8.00 hodiny v SOŠ na Gemerskej ulici.

S rekonštrukciou priestorov začali v závere minulého školského roka. Nové priestory sú svetlejšie a modernejšie, prevádzky sa nachádzajú na jednom podlaží a sú v blízkostí učební, kde prebieha teoretická výučba. Interiérové vybavenie kaderníctva a kozmetiky je prevezené z bývalých učební na Továrenskej ulici.  

„Tešíme sa z nových priestorov, ktoré škola získala. Bude to komfortnejšie aj pre samotných študentov, pretože aj teória aj prax budú prebiehať pod jednou strechou. Nové priestory odborného výcviku a odbornej praxe budú slúžiť na získavanie praktických zručností študentov - budúcich kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, ale aj  ponúkať beauty služby širokej verejnosti, ale až po schválení prevádzkového poriadku,“ hovorí riaditeľka školy Ingrid Sedláková.

Stavebné úpravy si vyžiadali investície vo výške  235 155 eur. Hradené boli z kapitálových výdavkov KSK.

Stredná odborná škola na Gemerskej  ulici  ako jediná škola v Košiciach ponúka komplexné spektrum možností štúdia v beauty službách, obchode a odevnom dizajne. Terajší žiaci 9. ročníkov základných škôl tak majú možnosť od septembra 2018 stať sa žiakmi školy v študijných odboroch kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník - vizážista, odevný dizajn, obchod a podnikanie a v učebnom odbore kaderník.  Škola ponúka po skončení učebného odboru kaderník možnosť pokračovania v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika.

V bývalých priestoroch na Továrenskej ulici študenti školy praxovali takmer tri desaťročia.  

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2017 12:41
Upravené: 20.10.2021 18:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001