Štát musí povedať, aké stredné odborné školy potrebujú jednotlivé kraje

Štát musí byť ten, kto povie, aká bude štruktúra a aké stredné odborné školy potrebujú jednotlivé samosprávne kraje. Na brífingu po stretnutí s predsedami krajov to v stredu 30. novembra uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Od januára budúceho roka by tak mali prejsť kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja priamo pod Úrad vlády SR, konkrétne pod nový útvar. Jeho cieľom bude lepšie nastavenie stredného školstva, a to tak, aby sa jeho ponuka zosúladila s požiadavkami praxe.

"Štát musí aktívnejšie vstúpiť do komunikácie s vyššími územnými celkami a jasne definovať, v rámci celoštátnej školskej stratégie, čo dnes Slovensko potrebuje. V konkrétnych krajoch vzhľadom na charakter hospodárstva, podniky, ktoré v týchto krajoch sú," povedal premiér s tým, že práve to by malo vniesť do celej problematiky elementárny poriadok a odstrániť nervozitu na trhu práce.

Celý systém by mal byť pritom centrálne organizovaný. "Musí to mať jednu hlavu a tou hlavou musí byť štát," podotýka Fico. Práve štát by mal podľa neho povedať, čo v danom území potrebuje a následne by sa mala nájsť forma, akou bude štát svoju vôľu presadzovať. Zároveň upozorňuje, že štát bude v tejto oblasti aktívne spolupracovať s jednotlivými krajmi, ktoré sú v mnohých prípadoch zriaďovateľmi stredných škôl.

Taktiež ubezpečuje, že krajom sa v žiadnom prípade nebudú brať ich kompetencie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide len o to, aby sa podľa premiéra urobil elementárny poriadok a aby bol dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorú slovenský pracovný trh momentálne potrebuje. Nemalo by sa napríklad podľa neho stávať, že kraje v rámci racionalizácie zrušia alebo zlúčia niektoré školy a vzniknutú „dieru“ hneď zaplnia súkromné alebo cirkevné stredné školy, pričom nie všetky sú dostatočne kvalitné. "Chceme to dynamizovať v novom polroku budúceho roka," dodal premiér.

Potrebu zmeny vnímajú aj samotní predsedovia krajov. Tí upozorňujú, že do vzdelávacej štruktúry na stredných školách vstupuje niekoľko subjektov, od štátu cez samosprávne kraje, až po súkromných podnikateľov a cirkev. "Je potrebné zladiť prístup k formovaniu počtu škôl, počtu tried, počtu žiakov a zameraniu štúdií v jednotlivých triedach," konštatuje predseda Združenia samosprávnych krajov a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Ten v tejto súvislosti podotýka, že za posledných 15 rokov sa zredukoval počet stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov zo 700 na 500, pričom táto redukcia sa podľa neho opierala o seriózne analýzy a reálnu potrebu Slovenska, keďže došlo napr. aj k demografickému poklesu. Zároveň ale podľa neho vzniklo okolo 220 súkromných a iných škôl, ktoré však podľa samospráv neponúkajú takú kvalitu vzdelávania, akú by mali.

Pracovné stretnutie sa však okrem stredného odborného školstva venovalo aj ďalším aktuálnym témam. Ide napr. o cesty II. a III. triedy a s nimi spojené porušovanie zákazu vjazdu zo strany mnohých autodopravcov, ktorí týmto ničia cesty neprispôsobené na prejazd ťažkej nákladnej dopravy. Rokovania sa nevyhli ani legislatívnym návrhom a zmenám v rámci formulácií vecného bremena v občianskom zákonníku. Práve jeho nedostatočná právna úprava spôsobuje krajom nemalé ťažkosti. Hovorilo sa aj o limitoch v rámci verejných obstarávaní, ktoré by pomohli regionálnemu rozvoju a podporili malých a stredných podnikateľov v kraji, ale taktiež o opätovnom vytvorení možnosti a vypísaní výziev na čerpanie finančných prostriedkov na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.12.2016 09:00
Upravené: 16.10.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001