Prví absolventi duálneho odborného vzdelávania v IKT aj s nemeckým certifikátom

V Košiciach, v priestoroch Kasární/Kulturpark, sa v utorok 28. júna uskutočnila slávnostná promócia prvých úspešných absolventov pilotného projektu duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Študenti Strednej priemyselnej školy v Košiciach sa ako prví tri roky vzdelávali podľa úspešného nemeckého modelu a získali rovnocenný certifikát s odborom Fachinformatiker (špecialista pre počítačové systémy).

„Certifikáty, ktoré sme dnes úspešným absolventom udelili svedčia o tom, že obsah a kvalita ich ukončeného štúdia sú na rovnakej úrovni ako v Nemecku,“ povedal výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Dr. Guido Glania.

„Koncept tohto štúdia sme vytvorili na základe 40-ročnej skúsenosti v Nemecku a 20-ročnej v rámci skupiny Deutsche Telekom. A som veľmi pyšný na to, že sme v skutočnom partnerstve, v rámci silného a spoľahlivého legislatívneho rámca, dokázali spojiť skúsenosti vo výučbe predmetov pre budúcnosť s ambíciou mladých ľudí v tomto regióne. A podarilo sa to vďaka nadšeniu a vytrvalosti ľudí v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a spoločnosti T-Systems Slovakia,“ uviedol počas slávnostnej promócie výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel.

Študenti 3. ročníka v apríli tohto roku absolvovali písomnú časť záverečnej skúšky, ktorá pozostávala z technickej, projektovo-ekonomickej a pracovno-právnej oblasti. Skúška trvala 240 minút a testy boli prevzaté z Nemecka (25 % otázok bolo prispôsobených slovenskému kontextu). V júni pokračovali ústnou časťou, v rámci ktorej obhajovali aj svoju absolventskú prácu.

Trojročné vyššie odborné štúdium s prvkami duálneho vzdelávania otvorila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia a Košickým samosprávnym krajom (KSK) ako zriaďovateľom školy v septembri 2013.

„Spolupráca firmy, školy a zriaďovateľa sa rozbiehala ešte pred tým, ako nadobudol účinnosť zákon o odbornom vzdelávaní. Zákon sa v tom čase tvoril, prebiehala celonárodná diskusia o jeho podobe. Okrem materiálno technického vybavenia spoločnosť T-Systems Slovakia veľmi intenzívne spolupracovala na skladbe výchovno-vzdelávacieho programu školy, aby korešpondoval s podmienkami praxe vo firmách s týmto zameraním. To znamenalo, že spoločnosť poskytla svojich expertov na prípravu pedagógov ale aj priamu výučbu žiakov. Spoločná cesta priniesla vynikajúci efekt,” hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

V jednotlivých ročníkoch tento školský rok celkovo študovalo 65 žiakov, z toho 5 dievčat (23 žiakov v prvom ročníku, 20 žiakov v druhom ročníku a 22 v treťom ročníku). Časť vzdelávania sa uskutočňovala v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. Počas štúdia bolo teoretické vyučovanie a získavanie znalostí v prostredí školy prepojené s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Objem praktického vzdelávania dosahoval až 70 % celkového dostupného času výuky, čo v priebehu 3 rokov štúdia predstavuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe vo firme.

„Duálne štúdium, ktoré spolu s partnermi realizujeme, zjednodušene znamená, že v prvom ročníku sú žiaci 3 dni v škole a 2 dni vo firme, v druhom je to opačne, teda 2 dni v škole a 3 dni vo firme. V prvom polroku 3. ročníka majú žiaci vyučovanie v škole len jeden deň v týždni, ostatné dni sú na praktickom vyučovaní vo firme. Celý druhý polrok tretieho ročníka majú žiaci prax vo firme, priebežne pracujú na svojej záverečnej práci,“ vysvetlil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. Počas štúdia môžu žiaci získať od spoločnosti T-Systems Slovakia prospechové štipendium, vykonávajú produktívnu prácu pre firmu a postupne získavajú aj ďalšie benefity. Tým najväčším je možnosť pokračovať v pracovnom pomere pre tých študentov, ktorí toto štúdium úspešne ukončia a splnia firmou požadované kritériá počas celého štúdia.

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných procesov. V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP®, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení. TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na Slovensku. Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom – významným korporáciám z celého sveta. V súčasnosti takmer 10 % zamestnancov pracuje v pozíciách s globálnou zodpovednosťou a najvyššou pridanou hodnotou (IT architektúra, riadenie služieb, návrh riešení). Firma zamestnáva 28 % žien a 76 % vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí s priemerným vekom 31 rokov.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne 700 až 750 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu si začala škola písať 1. 9. 1967. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Dnes patrí k tým školám, o ktorých si jej študenti, či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. K najvýznamnejším partnerom školy patrí spoločnosť T-Systems Slovakia, s ktorou škola poskytuje pomaturitné vyššie odborné duálne vzdelávanie. Od roku 2007 je SPŠE členom združenia Košice IT Valley.

 

Autor/zdroj: TSSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2016 15:00
Upravené: 16.10.2021 16:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001