Príležitosťou k úspechu je správna voľba povolania

Najrozsiahlejšiu prezentáciu možností vzdelávania na stredných školách pripravil Košický samosprávny kraj na šiestom ročníku podujatia Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu. V Košiciach sa koná 11. - 12.októbra v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici. V Spišskej Novej Vsi 12. októbra, v Michalovciach a Rožňave 13. októbra, v Gelnici 18. októbra a v Trebišove 25. októbra.

Regionálna samospráva, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl, pripravila podujatie, na ktorom získajú žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. V Košiciach sa do podujatia zapojilo 30 stredných škôl a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, osem cirkevných a súkromných stredných škôl a tri školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad. Organizátori očakávajú, že v priebehu dvoch dní sa na prezentačnom podujatí zoznámi s možnosťami stredoškolského štúdia okolo dvetisíc žiakov základných škôl z Košíc a okolia, ktorých na podujatie pozvali. Možnosť majú aj rodičia a ďalší záujemcovia.

Súčasťou vzdelávacej prezentácie bol v utorok workshop pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl na území mesta Košice a jeho okolia. Medzi 120 účastníkmi boli aj zástupcovia zamestnávateľov. Popri tých, s ktorými regionálna samospráva dlhodobo spolupracuje, ako sú U.S.Steel Košice, T-Systems Slovakia alebo Technická univerzita Košice, aj zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, pre ktorú v tomto školskom roku začali na niektorých školách experimentálne overovať odbor technik vodár – vodohospodár.

Účastníci workshopu hovorili o ročných skúsenostiach s duálnym vzdelávaním v školách, ktoré priamo spolupracujú so zamestnávateľmi, ale aj o dobrej praxi, ktorú sa darí rozvíjať v centrách odborného vzdelávania, pôsobiaci pri školách na území kraja od roku 2009. Zhodli sa na tom, že najdôležitejšie pri smerovaní odborného školstva je, aby mladí ľudia naplnili požiadavky trhu práce, zamestnali sa vo svojom odbore a mali šťastný život. Prioritnými smermi, ktorými sa bude naďalej uberať odbor školstva KSK vo svojich stratégiách je oblasť technického vzdelávania a informačných a komunikačných technológií.

Podujatie v ďalších mestách:

Košice 11. – 12. 10. 2016, SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach

Michalovce: 13. 10. 2016, telocvičňa Gymnázia P. Horova v Michalovciach

Spišská Nová Ves: 12. 10. 2016, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, )

Rožňava: 13. 10. 2016, priestory Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave

Gelnica: 18. 10. 2016, priestory Gymnázia, SNP 1, Gelnica

Trebišov 25. 10. 2016, Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2016 09:00
Upravené: 16.10.2021 16:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001