Otvorené dvere a workshop v košickej Hotelovej akadémii

Deň otvorených dverí spojený s workshopom, prezentáciou a ochutnávkou špecialít pripravuje Hotelová akadémia na Južnej triede v Košiciach na stredu 26. októbra od 9. do 13. hodiny.

Škola poskytuje vzdelanie v študijných aj učebných odboroch: v 5 a 4-ročných študijných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, pracovník marketingu; v 3-ročných učebných odboroch cukrár - pekár, cukrár - kuchár, pekár, cukrár a v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu v odbore potravinárska výroba so zameraním na pekársku a cukrársku výrobu a v odbore spoločné stravovanie.

„Naša škola umožňuje žiakom získať medzinárodné certifikáty barman, barista, animátor cestovného ruchu. Žiaci sa zapájajú do domácich aj medzinárodných odborných súťaží – či už je to barmanská, baristická, pekárenská a cukrárenská súťaž, kde dosahujú víťazné a popredné umiestnenia. Ide napríklad o súťaže Gastro, Eurocup, Gastro junior, Danubius Gastro, Cassovia Cup. Popredné umiestnenia dosahujú žiaci v odborných súťažiach stredoškolskej odbornej činnosti, olympiádach cudzích jazykov,“ hovorí riaditeľ Hotelovej akadémie Radko Rakušan.

Workshop, ktorý je súčasťou dňa otvorených dverí, organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Na projekte participuje švajčiarsky partner EHB. Témou je aktívny a inovatívny rozvoj spolupráce medzi subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – medzi zamestnávateľmi, strednými odbornými školami a základnými školami prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie. Účastníci získajú na tomto workshope nové poznatky o inovácií v odbornom vzdelávaní a o zavedení inovatívnych systémových prvkov vo vzdelávacom systéme kde bude v centre pozornosti žiak.

Z programu workshopu: Predstavenie metodiky spolupráce ako zacieleného, kumulatívneho a konštruktívneho nástroja sieťovania, Ukážky z pilotného overovania metodiky spolupráce. Hlavné témy diskusie: Posilnenie zastúpenia a podpora odborného vzdelávania na všetkých úrovniach vzdelávania, Koordinačná platforma a koordinátori spolupráce, Inovatívne systémové prvky, Spoločenská zodpovednosť škôl a zamestnávateľov, Autentické vzdelávanie žiakov

Tu nájdete viac informácií o Hotelovej akadémii na Južnej triede v Košiciach.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2016 15:00
Upravené: 16.10.2021 16:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001