Na PI DAY prekonali rekord školy

V pondelok 14. marca 2016 pripravili pre prvákov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach súťaž matematických zručností PI DAY. Šimon Bučko, študent I. A triedy v odbore technické lýceum, dokázal reprodukovať číslo pi na neuveriteľných 1 031 desatinných miest.

Zatiaľ čo v prvom ročníku súťaže bol školský rekord 120 desatinných miest, v druhom ročníku to bolo 218 desatinných miest, v treťom 350 desatinných miest, v štvrtom až 500 desatinných miest. „Napriek tomu, že sme prekonanie tejto hranice tohto roku neočakávali, opäť jeden zo študentov prvého ročníka prekvapil,“ skonštatoval riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

Šimon Bučko, študent I. A triedy v odbore technické lýceum, dokázal reprodukovať číslo pi na neuveriteľných 1 031 desatinných miest. Je to obdivuhodné aj preto, že medzi číslami neexistuje logická súvislosť. Číslo π má nekonečný a neperiodický desatinný rozvoj.

Prvák Šimon Bučko by zrejme vytvoril ešte výraznejší rekord, ale na 1032. desatinnom mieste sa pomýlil v dvoch číslach. Inak by bol vytvoril rekord na 2000 desatinných miest, pretože ostatné čísla mal správne. Toto číslo písal na papier asi 40 minút.

PI DAY – deň čísla π oslavujú matematici na celom svete. Súťaž má na SPŠE v Košiciach tradíciu. Tento rok sa konal jej piaty ročník. Štvorčlenné družstvá súťažili v riešení logických úloh, v počítaní na kalkulačke, v zapamätaní si čísla pi na čo najviac desatinných miest a v skladaní puzzle.

Aj fakt, že ide o súťaž družstiev prispieva k jej obľúbenosti. Podporuje to u žiakov tímového ducha. Nosnou disciplínou je VIEME PI. Súťaží sa v zapamätaní si čísla π na čo najviac desatinných miest. Táto časť súťaže je považovaná za najatraktívnejšiu. Podnecuje študentov k prekonávaniu vlastných limitov v snahe zdolať školský rekord.

Ešte atraktívnejšou je pre študentov druhého ročníka medzipredmetová časť projektu PI DAY - súťaž v navrhovaní plagátov pre aktuálny ročník. Práce vytvárajú pomocou grafického editora vyučovaného na predmete aplikovaná informatika. Vyhodnotenie tejto súťaže je organizované verejným on-line hlasovaním na internetovej stránke školy, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť, širšia komunita, rodičia aj žiaci iných škôl. Môžu vyberať z plagátov, ktoré postúpili do užšieho výberu a sú zverejnené na stránke školy. Prvé tri miesta sú ocenené pri záverečnom vyhodnotení celej súťaže. V tomto ročníku súťaže zabodoval plagát Evy Kupcovej z 2.A.

„Sme pyšní na našich študentov a šťastní, že naši kolegovia matematici začali pred piatimi rokmi s takouto dnes už tradíciou,“ uviedol riaditeľ školy Štefan Krištín.

Autor/zdroj: SPŠE
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2016 11:00
Upravené: 16.10.2021 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001