Myslíme - teda budeme

Rovesnícky workshop „Myslíme – teda budeme“ so zameraním na výber strednej školy zorganizovali v máji na základnej škole Krosnianska 2. Zúčastnili sa ho aj študenti 1. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE), ktorí sú absolventmi spomínanej základnej školy s výchovnou poradkyňou strednej školy. Budúcim stredoškolákom predstavili možnosti štúdia na priemyslovke i aktivity, ktoré škola rozvíja.

Výchovná poradkyňa vo svojej prezentácii predstavila žiakom 8.ročníka Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, spomenula nielen študijné odbory, ktoré je možné v škole študovať, ale aj možnosti výberu cudzieho jazyka. S ôsmakmi hovorila aj o rozličných súťažiach a aktivitách, ktoré sa na škole realizujú, či už v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu alebo mimo neho. „Účasť na workshope hodnotíme veľmi pozitívne. Naša škola – SPŠE je otvorená spolupráci so základnými školami,“ povedala Iveta Dolinská.

Žiaci SPŠE Nikoleta Dimunová, Jovan Blažek a Jozef Murcko priblížili svojim mladším spolužiakom štúdium na priemyslovke. Život na škole hodnotili veľmi pozitívne, spomenuli záujmovú činnosť na škole, rôzne súťaže, športové aktivity, ako aj výlet do Viedne, ktorý ku škole neodmysliteľne patrí. Zdôraznili však aj nutnosť pripravovať sa na vyučovanie.

Výchovná poradkyňa Iveta Dolinská sa stretla s vedením základnej školy a dohodli sa na spolupráci medzi školami. Žiaci základnej školy môžu v budúcom školskom roku na elektrotechnickej priemyslovke navštevovať krúžky napr. s technickým, ale aj iným zameraním, môžu sa zúčastniť súťaže, ktorú organizujú pre základné školy Dni energií. Vyučujúci predmetu Fyzika na ZŠ môžu vyučovacie hodiny s elektrotechnickou tematikou absolvovať so svojimi žiakmi v stredoškolských laboratóriách pod vedením pedagógov SPŠE. Vedenie ZŠ navrhlo na zorganizovanie športových turnajov medzi žiakmi oboch škôl, ako aj medzi vyučujúcimi. „Námety na vzájomnú spoluprácu sú pre obe školy zaujímavé, v nasledujúcom školskom roku 2016/17 plánujeme začať s ich realizáciou,“ doplnila Dolinská.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.06.2016 12:00
Upravené: 16.10.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001