Máme veľa dôvodov hlbšie sa zaujímať o osobnosti žiakov

Spolu päť riaditeľov a riaditeliek a 29 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzalo vo štvrtok 31. marca 2016 ocenenia z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v Rožňave.

Plaketu predsedu KSK prevzali riaditeľky dvoch stredných škôl - Helena Turisová zo Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach a Blažena Číkošová zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach. Ďakovné listy a medaily KSK prevzali riaditeľ Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach Peter Országh, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach Michal Gič a riaditeľ Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Vasiľ Kolesár.

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu prevzalo spolu 29 pedagógov. Morálne ocenenie dopĺňa aj finančná odmena. Ocenení prevzali aj bronzovú medailu KSK, ktorú podľa návrhu Klimenta Mituru z Rožňavy vyrobila Štátna mincovňa v Kremnici.

„Napriek tomu, že existujú problémy a legislatívne prekážky, ktoré systém deformujú a znefunkčňujú, v mnohých veciach sme na špici,“ povedal v príhovore predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. „Pred pár rokmi sme mali odvahu a predbehli sme kreovanie centier odborného vzdelávania a prípravy. Ich vznik ešte nebol legislatívne jasný, ale naša skúsenosť ukázala, že môžu fungovať. Dnes sa opäť púšťame do niečoho, čo potrebujeme. Chceme rozdeliť pôsobenie výchovných poradcov na dve časti – kariérne poradenstvo a školskú psychológiu. V prípade legislatívnej zmeny, ktorá je avizovaná, dostane kariérny poradca dostatočný priestor, aby mohol robiť zodpovedne a kvalitne. Musí poznať každého žiaka, vedieť, čo mu sedí, v čom má predpoklady uplatniť sa. Pri doterajšom systéme a počte hodín, ktoré mal výchovný poradca k dispozícii, také niečo nebolo možné.“

Za rovnako dôležité považuje predseda KSK vytvorenie a obsadenie miest školských psychológov. „Pustili sme sa touto cestou, pretože veľmi jasne vnímame potrebu venovať sa osobnostnému a sociálnemu rozvoju žiakov. Nielen tých, ktorí potrebujú z rôznych dôvodov pomoc, ale všetkým žiakom. Našou prioritou je, aby si žiaci uvedomili svoju pozíciu na štartovacej životnej čiare. Aby nevnímali školu len ako miesto na nezáživné vzdelávanie, ale aj ako možnosť sami si zvoliť čo najlepšiu prípravu na vlastnú budúcnosť. Sekundárnym cieľom pri zavedení školských psychológov je aj odbremeniť učiteľov od problémov, ktoré by nemali riešiť. Keď robia so žiakmi, ktorí študujú so záujmom, tak sa im iste robí lepšie. Sme presvedčení, že je to dobrý zámer a nájde opodstatnenie na celom Slovensku. Spolupráca trojice učiteľ - kariérny poradca – psychológ, by mala pomôcť predovšetkým našim žiakom, aby našli chuť a zmysel študovať.“ 

Podľa Zdenka Trebuľu existuje ale aj ďalší dôvod hlbšie sa zaujímať o osobnosti žiakov a ukazovať im skutočné hodnoty. Pribúdajúce prejavy rasizmu, xenofóbie, ale aj výsledky parlamentných volieb, v ktorých mladí ľudia, prvovoliči, stredoškoláci, dali svoj hlas ľuďom propagujúcim neznášanlivosť, sú varovaním. „Otázky tolerancie, znášanlivosti a demokracie by sa mali stať súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Nielen na hodinách občianskej náuky, náuky o spoločnosti, ale aj v rámci ostatných predmetov. Vo virtuálnom svete sa mladí vedia pohybovať možno lepšie ako my. Ale my musíme s našimi deťmi hovoriť o reálnom živote a reálnych ohrozeniach. Som presvedčený, že návšteva Osvienčimu je pre mladého človeka dôležitejšia, ako selfie na eiffelovke.“

Predseda KSK poďakoval učiteľom za ich prácu a zaželal im, aby mali veľa dôvodov byť hrdí na to, že sú učitelia, majstri, vychovávatelia. Zároveň aj vnímavých žiakov, ktorí v pedagógoch nájdu inšpiráciu pre svoje vlastné životy.

Ďakovný list predsedu KSK prevzalo 29 pedagógov:
RNDr. Ladislav Spišiak, Gymnázium Šrobárova, Košice
Mgr. František Arendáš, Gymnázium, Gelnica
Ing. Brigita Hrešková, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce
Mgr. Mária Ďuríková, Gymnázium P. Horova Michalovce
Ing. Gabriela Csonková, Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Mgr. Štefan Kohári, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
Mgr. Anna Tomašurová, Gymnázium, Sobrance
Ing. Oľga Štefanková, Obchodná akadémia, Trebišov
Ing. Edita Dzurjová, Obchodná akadémia, Michalovce
Ing. Anna Mikolajová, Obchodná akadémia, Rožňava
Mgr. Nataša Csabalová, Obchodná akadémia Watsonova, Košice
Mgr. Monika Hodnická, Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Mgr. Mária Halušková, SPŠ elektrotechnická, Košice
PaedDr. Zuzana Tóthová, SPŠ stavebná a geodetická, Košice
PhDr. Želmíra Milická, Stredná zdravotnícka škola, Rožňava
Ing. Alice Tomčíková, Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
Mgr. Júlia Bencová, Stredná odborná škola technická Rožňava
Anton Dulík, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Feješová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňava
Ing. Milena Szücsová, Stredná odborná škola J. Bocatia, Košice
Ing. Eva Želikovská, Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves
Michal Fedorko, Stredná odborná škola technická Košice
Mgr. Milan Krempaský, Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Mgr. Milena Rejtová, Stredná odborná škola technická Michalovce
Mgr. Vojtech Schmiedt, Stredná odborná škola, Moldava n/Bodvou
Mgr. Emília Kováčová, Spojená školu, Zimná 96, Dobšiná, org. zložka Stredná odborná škola
Anna Sisková, vychovávateľka na Hotelovej akadémii Spišská Nová Ves
Ing. Tatiana Hricková, vychovávateľka, Školský internát, Považská 7, Košice
PaedDr. Michail Adamenko, Konzervatórium J. Adamoviča, Košice

TU nájdete charakteristiky ocenených pedagógov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.03.2016 10:55
Upravené: 16.10.2021 15:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001