Kraj odmeňuje pedagógov, ktorí majú výborné výsledky

Nízke platové ohodnotenie učiteľov je jednou z hlavných tém, ktoré sprevádzajú aktuálne udalosti v slovenskom školstve. Priemerný plat pedagógov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bol v roku 2015 na úrovni 1049 eur.

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí 2526 pedagógov. Ich priemerný plat v roku 2014 bol 1000 eur, v roku 2015 to bolo 1049 eur.

Kým vo vyššej kolektívnej zmluve je garantovaná výška pohyblivej zložky mzdy na úrovni 6 percent, na školách KSK dosahovala v roku 2014 priemernú hodnotu 14,9 percenta, v roku 2015 to bolo 15,6 percenta. Na niektorých školách je úroveň pohyblivej zložky mzdy ešte vyššia. Napríklad na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach, dosiahla v roku 2014 hodnotu 30,9 percenta, vlani 37,4 percenta. Na Gymnáziu na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi v roku 2014 dosiahla 13,7 percenta, vlani 11,4 percenta.

„Na 63 stredných školách, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, sa snažíme učiteľom vytvoriť čo najlepšie podmienky. Treba si však uvedomiť, že ide o prenesenú kompetenciu štátu, výšku odmien vieme ovplyvniť len v istej miere v pohyblivých zložkách. Na základe podrobných hodnotiacich kritérií odmeňujeme pedagógov, ktorí majú výborné výsledky a robia aj čosi navyše,“ povedal vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Zdôrazňujeme, že ide o priemerný plat, ktorý musí rešpektovať v súčasnosti platné platové tarify a ostatné legislatívne náležitosti. Ide o údaje, ktoré sú v jednotlivých školách súčasťou účtovníctva, nepripúšťame preto možnosť skreslenia. Údaje sú sumarizované zriaďovateľom prostredníctvom oficiálneho zberu údajov.

Priemerná mesačná mzda v SR dosiahla v treťom štvrťroku 2015 hodnotu 963 eur. Priemer hrubej mesačnej mzdy v nepodnikateľskej sfére bol 828 eur (zdroj: TREXIMA). S priemernou mzdou 1049,- eur majú pedagogickí zamestnanci v Košickom samosprávnom kraji 1,26 - násobok mzdy v nepodnikateľskej sfére.

Vývoj priemerných platov učiteľov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za desať rokov:
2006      610,30 €
2007      661,50 €
2008      724,30 €
2009      763,50 €
2010      788,9, €
2011      789,70 €
2012      842,90 €
2013      902,40 €
2014     1000,00 €
2015     1049,00 €

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.01.2016 15:30
Upravené: 16.10.2021 15:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001