Košický stredoškolský internát na Werferovej má 50 rokov

Školský internát Antona Garbana na Werferovej ulici v Košiciach si pripomína 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pripravili ubytovaní študenti a pedagógovia slávnostnú akadémiu. Bude vo štvrtok 9. júna od 12.30 hod. v aule Strednej odbornej školy na Moldavskej 2 v Košiciach.

Internát poskytuje v školskom roku 2015/16 ubytovanie pre 399 žiakov. Podstatnú časť (330) tvoria dievčatá. Väčšina ubytovaných študentov navštevuje školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (337 žiakov), ale nájomníkmi sú aj žiaci z cirkevných (39) a súkromných škôl (23). Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 14 vychovávateľov a štyri pomocné vychovávateľky. O plnú funkčnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa stará 53 zamestnancov, popri pedagógoch, školskej psychologičke aj technicko-ekonomickí pracovníci a zamestnankyne jedálne.

Školský internát A. Garbana ako prvý na Slovensku získal certifikát kvality ISO 9001:2008. „V posledných rokoch sa nám podarilo výrazne skvalitniť úroveň ubytovania. Vďaka modernizácii priestorov sú všetky izby dvojposteľové. Všetky sú vybavené tým, čo mladý človek potrebuje – písacími stolmi, stoličkami, šatníkovými skriňami, policami, váľandami s úložným priestorom a odkladacími skrinkami. Na každom poschodí sú študovne, ktoré slúžia aj ako malé spoločenské miestnosti, kompletne vybavené kuchynky s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a rýchlovarnou kanvicou,“ hovorí riaditeľka internátu Katarína Takácsová.

Študenti majú vytvorené optimálne podmienky na štúdium, ale aj voľnočasové aktivity, záujmovú činnosť a relax. Majú dve posilňovne, dve počítačové miestnosti s pripojením na internet, hudobnú miestnosť, biliardovú miestnosť, knižnicu s čitárňou, salón krásy, miestnosť na stolný tenis i redakčnú miestnosť na vydávanie časopisu Werferka. Súčasťou internátu je reprezentatívna jedáleň s výbornou kuchyňou, ktorá v roku 2010 získala certifikát Zdravá mliečna jedáleň.

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 14 školských internátov pri stredných školách, tri z nich majú právnu subjektivitu. Z celkového počtu je desať v Košiciach, po jednom v Moldave nad Bodvou, Rožňave, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Kapacita ubytovacích zariadení je viac ako tritisíc lôžok.

Najväčší internát v kraji je v Košiciach na Medickej ulici, môže ho využívať až 680 ľudí. Dva najmenšie sú súčasťou Konzervatória na Exnárovej ulici (40 miest) a SOŠ v Moldave nad Bodvou (38 miest). Tri samostatné školské internáty sú v krajskom meste – na Medickej ulici (680 miest), internát A. Garbana na Werferovej ulici (390 miest) a na Považskej ulici (288 miest). Ostatných 11 internátov je súčasťou stredných škôl.

Záujem o ubytovanie je v posledných rokoch stabilizovaný. V troch etapách racionalizácie sa urobili viaceré zmeny, niekoľko internátov zaniklo. V súčasnosti je sieť rozložená tak, aby pokrývala záujem študentov o ubytovanie. Zriaďovateľ nepočíta so znižovaním kapacity, ale je pripravený reagovať na zmenu štruktúry v závislosti od potrieb škôl a študentov. Poplatky za ubytovanie určuje Všeobecne záväzné nariadenie KSK. Výška príspevku v školskom roku 2016/17 sa bude pohybovať od 12 € do 35 €.

Z histórie internátu

Dnešný Školský internát Antona Garbana na Werferovej ulici otvorili 15.novembra 1966. Dostal názov V. DM (piaty domov mládeže), pretože bol v poradí piatym účelovým zariadením na teritóriu mesta Košice. V tom čase tu našlo bývanie v dvoj alebo trojposteľových izbách spolu 560 žiakov (150 dievčat a 410 chlapcov) z rôznych škôl. Vyše 30 % žiakov bolo maďarskej národnosti, boli to prevažne žiaci SPŠ hutníckej, SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Strednej umelecko-priemyselnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Prvým riaditeľom bol Štefan Kurilla, pedagogický zbor tvorilo osem vychovávateľov, ktorí viedli osem výchovných skupín. V školskom roku 1967/68 bol za riaditeľa menovaný Zoltán Mirek, ktorý v tejto funkcii pôsobil 24 rokov (1967 – 1991).

Najviac žiakov bolo v domove mládeže ubytovaných v školskom roku 1975/76. Bolo ich 652 (299 dievčat a 353 chlapcov) z desiatich škôl, pedagogický zbor bol 21-členný. Od roku 1982 bol súčasťou domova mládeže aj objekt na Luníku VIII, kde v priestoroch typu vysokoškolského internátu bývalo 306 chlapcov SPŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

V máji 1988 udelilo vtedajšie ministerstvo školstva domovu mládeže čestný názov Domov mládeže Antona Garbana. (Anton Garban sa narodil 7. mája 1904 v Košiciach. V októbri 1944 ho násilne odvliekli spolu s ďalšími Košičanmi do koncentračného tábora, kde ako 41-ročný 2. mája 1945 zahynul.)

Po spoločenských zmenách sa v roku 1991 na základe volieb stal riaditeľom domova mládeže Mgr. Peter Fotul. V roku 1994 pribudlo po zrušení ich internátu 90 žiakov Konzervatória s tromi výchovnými pracovníkmi a ďalší žiaci z novozriadeného cirkevného Gymnázia J. A. Komenského. Na riaditeľskom poste sa v ďalších rokoch vystriedali Ing. Gabriela Štesová, Ing. Melánia Konečná., PhDr. Jozef Badlík a Mgr. Vlastimil Borufka. Od roku 2007 je riaditeľkou školského internátu Ing. Katarína Takácsová.

Od roku 2002 sa zriaďovateľom domova stal Košický samosprávny kraj. V roku 2009 sa na základe novej legislatívy zmenil názov školského zariadenia na Školský internát Antona Garbana v Košiciach.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.06.2016 08:30
Upravené: 16.10.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001