Košice včera a dnes

Gymnazisti z gymnázia sv. Tomáša Akvinského sa stali víťazmi súťaže o histórii, ale aj súčasnosti Košíc. Na druhom mieste skončili gymnazisti z Poštovej a tretí boli študenti zo Športového gymnázia. Šestnásty ročník súťaže pre gymnazistov Košice Včera a dnes bol súčasťou osláv Dňa mesta Košice.

Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá študentov z košických gymnázií. V tomto roku bola rekordná účasť ôsmych škôl, a to študentov z Gymnázií - Opatovská, Šrobárova, Poštová, Alejová, L. Novomeského, Sv.Tomáša Akvinského, zo športového gymnázia a z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenkého.

„Cieľom súťaže je priviesť študentov gymnázií k záujmu o históriu nášho mesta, prehĺbiť a rozšíriť ich poznatky nadobudnuté v škole. Súťaž pozostáva zo šiestich kôl a okruhy otázok sú z rôznych období dejín mesta. Nevyhýbame sa ani súčasnosti nášho mesta, ktorej je venované posledné kolo súťaže," hovorí Juraj Schmidt, stredoškolský učiteľ histórie a zároveň hlavný organizátor súťaže.

Vedomosti si preverili v šiestich kolách. V písomnom teste odprezentovali poznatky o Košiciach v 20. storočí, hovorili aj o najstaršej sakrálnej architektúre v meste. Ďalším kolom súťaže boli znalosti o Košiciach v stavovských povstaniach a na prahu modernej doby. Spomínali  na známych i menej známych  košických  rodákov a v závere súťaže si preverili  rozhľad  o meste prostredníctvom súčasných regionálnych médií.

Organizátorom akcie bolo  Gymnázium Opatovská,v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Východoslovenským múzeom a Magistrátom mesta Košice.

 

 

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.05.2016 08:54
Upravené: 16.10.2021 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001