Be ready for real business

Iste to poznáte. Dvojtýždňová prax, na ktorej sa pri veľkom šťastí niečo nové naučíte, pri menšom šťastí aspoň využijete vedomosti a zručnosti zo školy. Ale sú aj praxe, kde je prácou kopírovanie ton papiera, sťahovanie skladu, či zametanie dvora. Dva týždne však nie sú dlhá doba a či je prax perfektná alebo je to prepadák, skončí sa rýchlo.

Čo však v prípade, že prax trvá dva mesiace? To už je iná káva a treba porozmýšľať, akú prax si vybrať, aby tých 60 dní stálo za to. Takúto dvojmesačnú prax v auguste a septembri minulého roku okúsili „voškári“, teda študenti vyššieho odborného štúdia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. Števo Marcin, Lukáš Podracký, Mišo Vaško, Peťo Huntata, Ľuboš Simčák a Jaro Henzély si po dobu ôsmich týždňov vyskúšali, aké je to byť riadnym členom tímu a mať na starosť menšie či väčšie projekty, ktorých rozpočet bol rádovo aj niekoľko desiatok tisíc eur. Táto možnosť sa im naskytla vďaka projektu Be ready for real business, ktorý sa realizoval v rámci mobilitného programu Erasmus+. Z grantu v tomto projekte získali peniaze, ktoré im umožnili zaplatiť si cestovné náklady, zabezpečiť si kvalitné ubytovanie, stravu, miestnu prepravu a tiež užiť si voľnočasové aktivity. Všetci chalani pracovali v pobočkách spoločnosti T-Systems v mestách po celom Nemecku.

Števo Marcin, ktorý praxoval v Mníchove, dostal na starosť IT projekt, v ktorom musel komunikovať s kolegami z Malajzie, pripravovať projektovú dokumentáciu, prezentácie o technológiách a produktoch, organizovať telekonferencie, riadiť niektoré fázy projektu a nakoniec ho aj vyhodnotiť. Pri niektorých úlohách sa aj riadne zapotil, ale nakoniec to všetko zvládol na jednotku.

Ľuboš Simčák sa, podobne ako Števo, venoval projektovej práci a jeho úlohou bolo uviesť na trh nový IT produkt a riadne ho spropagovať. Nielen, že si musel poriadne naštudovať všetky detaily, aby vedel, ako tento produkt funguje, ale zároveň musel vymyslieť stratégiu, ako ho čo najúčinnejšie spropagovať cez rôzne komunikačné kanály.

Lukáša Podrackého zasa zavial vietor takmer až na pobrežie Severného mora, do mesta Hamburg. Aj on sa venoval práci na IT projekte. Spracovával pre svojho šéfa materiály o IT produktoch a riešeniach, ktoré mali ponúknuť zákazníkovi. Zažil vydarené fázy projektu a šéf ho pozval aj pozrieť sa na to, ako vyzerá telekonferencia, keď niečo v projekte vôbec nejde podľa plánu. Lukášov postreh z Hamburgu bol, že už nikdy nebude nadávať na košické počasie, pretože oproti hamburskému, je košické počasie ako prechádzka ružovou záhradou.

Mišo Vaško s Peťom Huntatom a Jarom Henzélym pracovali v pobočke T-Systems Multimedia Solutions v Drážďanoch, kde mali oproti svojim „projektovým“ spolužiakom pripravených viac manuálnych úloh. Mišo sa počas stáže venoval cloudovým službám, sieťovej bezpečnosti, firewallom, práci s operačným systémom Linux a správe systému pre monitorovanie prostriedkov IT. Naučil sa čo-to aj o tvorbe webu a programovaní v JavaScripte. Peťo pracoval na oddelení Internal IT, kde mal na starosti prípravu nových počítačov pre interných zamestnancov a tiež mal na starosti prípravu počítačov pre odchod do počítačového neba. V takej veľkej firme je na diskoch veľa citlivých dát, ktoré treba pred vyradením počítača najprv odstrániť, aby neuniklo žiadne firemné tajomstvo. Venoval sa tiež nastavovaniu IP telefónov v drážďanskej pobočke. Jaro pracoval na oddelení systémového inžinierstva pre eHealth aplikácie. Venoval sa správe aplikácií, skriptom zbierajúcim rôzne štatistiky z aplikácií, ich následnej vizualizácii a tiež automatizovanej hromadnej správe serverov a zariadení.

Všetci chalani si z dvojmesačnej stáže odniesli veľa nových vedomostí, zručností a zážitkov, ktoré doma len tak nezískajú. V krajine, kde nevedel po slovensky nik, museli komunikovať v angličtine alebo nemčine, čo ich posunulo vpred v oblasti komunikácie s budúcimi kolegami a zákazníkmi. IT je oblasť, kde ukončiť školu nestačí. Je potrebné neustále sa vzdelávať , pracovať s modernými technológiami, sledovať dianie v priemysle a byť v kontakte s celou komunitou ľudí. Táto stáž ich naštartovala a vystrelila správnym smerom v ich ďalšej IT kariére.

Projekt sa však študentskými stážami nekončil. Vo februári tohto roku sa štyria učitelia z pomaturitného štúdia – Michal Copko, Ján Lechman, Jozef Ploščica a Radovan Repovský, vybrali do Mníchova, kde mali za úlohu získať čo najviac informácií o duálnom vzdelávaní, ktoré v Nemecku funguje už desiatky rokov. Následne mali vybrať tie, ktoré pomôžu vylepšiť začínajúce duálne vzdelávanie na SPŠE v Košiciach a implementovať ich do vyučovania. V Nemecku funguje duálne vzdelávanie trocha odlišne od toho nášho. Študenti sa prihlasujú na duálne vzdelávanie do firmy (nie do školy ako u nás), pričom firma im vyberie školu, v ktorej sa ďalej vzdelávajú. Celé vzdelávanie prebieha v 6 týždňových cykloch, z ktorých sú 2 týždne žiaci v škole a 4 týždne vo firme. V školách sa učia spoločné základy a vo firmách zasa „špecialitky“, ktorým sa jednotlivé firmy venujú.

Pre porovnanie v Nemecku majú študenti známok 6 – jednotka je najlepšia a šestka najhoršia. Študenti síce pri získaní šestiek neprepadávajú, ale tým, že vo firmách počas štúdia zarábajú a firma im vzdelávanie platí, ich môže sama firma „vyhodiť“ z vyučovania. Študenti pracujú na hodinách väčšinou sami alebo v skupinách. K dispozícii majú učebné materiály a pracovné listy, pričom učiteľ plní len úlohu poradcu, prípadne rieši vzniknuté vážne problémy. Na konci hodiny vybraná skupina žiakov vždy prezentuje výsledky pre celú triedu. Písomky a testy sa píšu zásadne na papier, dokonca aj písomky z programovania. Počas školského roka musia študenti odovzdať viacero zadaní a projektov, na ktorých sa ukáže, či danej problematike rozumejú alebo nie. 

Veríme, že aj nám sa podarí postupne zaviesť takýto systém a študenti si uvedomia, že sa neučia pre rodičov, ani pre učiteľov ale preto, aby v živote niečo dosiahli a mohli si zarábať poctivou prácou na svoje živobytie.

Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

 

Autor/zdroj: Michal Copko, SPŠE Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2016 09:00
Upravené: 16.10.2021 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001