Víťazi celoštátneho ZENITu sú z Košického kraja

Najlepší elektrotechnici na celoštátnej súťaži stredoškolákov ZENIT sú z Košického kraja – Adam Lassak z Michaloviec a Damián Čambal z Košíc.

Adam LassakAdam Lassak zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej na Partizánskej ulici v Michalovciach sa stal víťazom celoštátnej súťaže ZENIT 2015 v Trenčíne. V prestížnej kategórii A (študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl) v odbore elektrotechnika nenašiel premožiteľa. Vďaka vedomostiam a zručnostiam získal aj šesťtýždňovú stáž v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN vo švajčiarskej Ženeve.

Aj v B-kategórii v odbore elektrotechnika (študenti 1. a 2. ročníkov stredných škôl) triumfoval zástupca Košického kraja - Damián Čambal zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach.

Adam Lassak zvíťazil v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike už aj vlani. Na základe tohto víťazstva a následného výberu víťazov Skills Slovakia sa dostal do 10 členného národného družstva, ktoré reprezentovalo Slovensko v súťaži odborných zručností EuroSkills 2014. Súťaž, ktorá sa koná každé dva roky, sa uskutočnila v októbri vo francúzskom meste Lille pod záštitou organizácie WorldSkills France. Zúčastnilo sa na nej 450 mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch o titul „Best of Europe“. Družstvo elektronikov, ktorého bol Adam Lassak členom, získalo 3.miesto a bronzovú medailu v odbore Electronics. Zároveň získalo zlatú medailu ako najlepší tím v rámci výpravy Slovenska. Adama Lassaka ocenil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva aj predseda Košického samosprávneho kraja.

V odbore programovanie v A-kategórii zvíťazil Bui Truc Lam z Gymnázia Grösslingova v Bratislave. Medzi programátormi v B-kategórii si palmu víťazstva odniesol Jakub Lackovič zo SPŠE v Piešťanoch. Kategóriu programovania webdizajn vyhrala dvojica Jerguš Lejko (SPŠE Prešov) a Kristián Žuffa (SPŠ Ignáca Geeaya Tvrdošín). Medzi strojármi si v A-kategórii prvenstvo z Trenčína odniesol Roman Bubelíny zo SOŠ techniky a služieb v Brezne, v rovnako odbore v B1-kategórii (strojné profesie) zvíťazil Maroš Foľta (SŠ J. Henischa, Bardejov), v B2-kategórii (ručné profesie) triumfoval Ivan Broš zo SOŠ F. Lipku v Hlohovci.

V celoštátnej súťaži ZENIT zmiešaných družstiev žiakov základných a stredných škôl zvíťazila v odbore robotika dvojica Marco Pintér (ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky) a Marek Barus (SOŠ technická, Šurany). V odbore tvorba webstránok si prvenstvo odniesla dvojica Richard Baláž (ZŠ G. Bethlena Nové Zámky) a Kristián Cvik (SOŠ technická Šurany). Víťazstvo v odbore základy strojárstva – ručné obrábanie vyhrala dvojica Tomáš Paluga (ZŠ Janka Matušku, Dolný Kubín) a Matúš Dechtár (SOŠ polytechnická, Dolný Kubín).

Vyhlasovateľom 31. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a webdizajne a 16. ročníka súťaže v strojárstve bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom Štátny inštitút odborného vzdelávania a realizátorom Stredná odborná škola Pod Sokolicami v Trenčíne. Po druhý raz bola súčasťou stredoškolského ZENIT-u aj súťaž žiakov základných škôl v ručnom obrábaní kovov, robotike a tvorbe webstránok.

Súťaž ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť) je určená žiakom stredných škôl. Zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom. Výsledky súťažiacich hodnotia trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe. Súťaž prebieha v troch samostatných sekciách - v programovaní, elektronike a strojárstve.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2015 10:00
Upravené: 16.10.2021 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001