Umenie bez hraníc

Nevšedný záver školského roka a začiatok letných prázdnin mali študenti z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. S rovesníkmi z ďalších troch krajín sa stretli v táborte mladých umelcov. V ňom realizovali projekt Art without borders / Umenie bez hraníc, ktorý finančne podporili Vyšegrádsky fond a mesto Moldava nad Bodvou.

Týždňového tábora sa zúčastnilo 12 výtvarne nadaných študentov moldavského gymnázia a po dvanásť študentov z každej z krajín V4 (Česká Republika – Gymnázium Tišňov, Poľská Republika- Gimnazjum No 1 im. Jana Pawla II Brzozów, Maďarská republika - Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Karcag ). Cieľom projektu bolo posilniť partnerstvo týchto miest prostredníctvom umeleckých aktivít študentov.

„Stredoškoláci mali možnosť navštíviť zaujímavé miesta v našom meste a jeho okolí - historické pamiatky v Moldave, pamätihodnosti v Košiciach, Jasovskú jaskyňu, Premonštrátsky kláštor s francúzskou barokovou záhradou v Jasove, Hámor v Šugove, Hvezdáreň v Medzeve, Turniansky hrad, Zádielsku dolinu,“ hovorí riaditeľka gymnázia v Moldave nad Bodvou Zuzana Borovská a dopĺňa: „Na workshopoch v popoludňajších hodinách mali možnosť svoje dojmy a zážitky stvárniť v umeleckých dielach, pričom používali rôzne kreatívne techniky - kresba, koláž, graffiti, počítačová grafika, sochárske experimentovanie – objekt, enkaustika, monotypia, batika, maľba, kresba tušom, fotomontáž, vypichovanie. Študenti pracovali v dvanástich národnostne zmiešaných štvorčlenných skupinách, vytvorili tak dvanásť umeleckých diel, ktoré budú vystavené a nakoniec prezentované vo forme kalendára.“ Gymnazisti okrem ukážok umeleckého talentu boli počas workshopov nútení komunikovať s rovesníkmi v cudzom jazyku a teda presvedčiť sa, že umenie je naozaj bez hraníc.

Plagát

Autor/zdroj: Gymnázium Moldava nad Bodvou
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.07.2015 12:30
Upravené: 16.10.2021 13:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001