Správna voľba povolania je príležitosťou na úspech

Košický samosprávny kraj a Mesto Košice organizujú burzu informácií Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu. Uskutoční sa 21. a 22. októbra v telocvični na Strednej odbornej škole na Ostrovského 1 v Košiciach. V období pred podávaním prihlášok na strednú školu budú môcť návštevníci získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory aj o mimoškolských aktivitách, ktoré ponúkajú stredné školy.

Ak práve končíte základnú školu a rozhodujete sa, akým smerom sa bude uberať Vaše ďalšie štúdium, či práca, máte jedinečnú príležitosť. Pod jednou strechou sa môžete zorientovať v ponukách študijných a učebných odboroch stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji (KSK).

„V prvom rade chceme informovať žiakov základných škôl a ich rodičov o možnostiach štúdia na našich stredných školách, o novovzniknutých odboroch pre budúci školský rok, o perspektívnych odboroch, pri ktorých zamestnávateľ garantuje možnosť zamestnať sa. Hovoriť sa bude o potrebách trhu práce zamestnávateľov v regióne, ale aj o uplatnení sa na trhu práce po skončení štúdia,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Plagát

V stredu 21. októbra 2015 od 10:00 hodiny sa uskutoční diskusné fórum pre riaditeľov a  výchovných poradcov zo základných škôl. V programe workshopu vystúpi PhDr. Zdenka Osvaldová a JUDr, Hana Zacharová, tímlíderky aktivít kariérneho poradenstva projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania, ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Priblížime aktivity Centier odborného výcviku v systéme duálneho vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji.

Vo štvrtok 22. októbra 2015 študijné a učebné odbory predstaví 30 škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj a ďalších osem, ktoré majú iných zriaďovateľov. Školy budú vo svojich prezentačných stánkoch informovať aj o školských vzdelávacích programoch, prezentovať výrobky žiakov či svoje voľnočasové aktivity.

„Takáto forma prezentácie našich škôl sa nám osvedčila. Pozitívne ju hodnotili zástupcovia miest, výchovní poradcovia zo základných škôl, ale aj žiaci, rodičia, zamestnávatelia. Pozrieť si na jednom mieste viacero prezentácií a môcť priamo porovnávať je veľmi dobré,“ uzavrel Kandráč.

Podobná burza informácií o ponukách škôl sa uskutoční 22. októbra 2015 v Rožňave na Strednej zdravotníckej škole Nám. 1.mája 1 a v Spišskej Novej Vsi na Hotelovej akadémii na  Radničnom námestí.

  • 20.10.2015 v Michalovciach na Gymnáziu P. Horova, Masarykovej 1,
  • 20.10.2015 v Gelnici na Gymnáziu SNP 1,
  • 21.-22.10. 2015 v Košiciach na SOŠ, Ostrovského 1,
  • 22.10.2015 v Rožňave na SZŠ Nám. 1.mája 1,
  • 22.10.2015 v Spišskej Novej Vsi na Hotelovej akadémii, Radničné nám.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2015 14:07
Upravené: 16.10.2021 14:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001