SOŠ automobilová vstupuje do systému duálneho vzdelávania

V novom školskom roku 2015/2016 sa Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, ako jedna troch najlepších škôl automobilového priemyslu na Slovensku, zapája do systému duálneho vzdelávania. Stredná škola podpísala zmluvy s ôsmimi zamestnávateľmi - autoservismi z Košíc. Na prax k nim nastúpi 25 študentov 1. ročníka.

Systém duálneho vzdelávania prinesie študentom garanciu absolvovania odborného výcviku počas celých troch rokov štúdia v konkrétnom autorizovanom autoservise. „Som rád, že sa naša škola do systému duálneho vzdelávania aktívne zapája a vnímam to veľmi pozitívne. Žiak bude od prvého ročníka členom profesionálneho tímu so všetkými výhodami – teda aj s finančnou motiváciou, ktorej výška závisí od študijných výsledkov v škole, ale aj na odbornom duálnom výcviku a odmenou za produktívnu prácu zo zdrojov zamestnávateľa. Študent s veľkou pravdepodobnosťou získa pracovné miesto vo svojom odbore, pretože zamestnávateľ bude mať možnosť viac spoznať žiaka, ako počas doterajšej spolupráce,“– uviedol riaditeľ SOŠ automobilovej Jozef Eperješi.

Zapojením sa do systému duálneho vzdelávania stúpne aj kvalita školy, pretože okrem erudovaného pedagogického zboru, škole pribudli učebné pomôcky a didaktická technika v sume cca 160 000 eur. Dostali autoelektronické učebné pomôcky od nemeckého dodávateľa. Do duálnej formy vzdelávania na škole vstupuje jedna trieda učebného odboru 2487 H 01 autoopravár – mechanik, celkovo 25 žiakov. Duálne zmluvy má škola podpísané s týmto podnikmi:
DPMK a.s. Košice, MOTOR – CAR Košice, s.r.o., Automobilové opravovne MV SR a.s., Košice, Auto – Gabriel, s.r.o., Košice – Barca, Tempus – Car, s.r.o. , Košice, Tempus – Trans, s.r.o., Košice, AUTOLUX Košice, s.r.o., FRANCE TECH, s.r.o., Košice.

Odborný výcvik bude prebiehať na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúseného personálu, kde prevláda individuálna forma výučby. Duálne vyučovanie je s vyššou dotáciou odborného výcviku v pomere 60 % praxe a 40 % teórie. Žiaci v prvom ročníku začnú so základnými manuálnymi zručnosťami v oblasti autoopravárenstva a postupne sa budú vo vyšších ročníkoch venovať opravám jednotlivých časti automobilu podľa zamerania mechanik, elektrikár, karosár a lakovník pod dohľadom skúsených inštruktorov.

„Rozbehli sme systém, ktorý čaká ešte veľa práce. Otvorený je pre všetky zamestnávateľské organizácie, ktoré ho budú postupne budovať, vytvárať nové učebné odbory. Dnes máme v ponuke 1500 učebných miest. Ak však chceme mať taký duál, aký je v iných štátoch Európskej únie, musíme mať aspoň 50.000 až 60.000 učebných miest. So školami chceme ďalej rozvíjať tvorivú spoluprácu. Systém má byť obojstranne výhodný, vyvážený - pokiaľ ide o pomer teórie a praxe. Mali by sme spoločne viesť každého jedného študenta tak, aby sa vyzbrojil vedomosťami a po absolvovaní štúdia uplatnil na trhu práce,“ – povedal Július Hron, koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a riaditeľ fondu pre odborné vzdelávania na MŠVVaŠ SR.

„Sme zvedaví, čo duálne vzdelávanie prinesie, aké budú skúsenosti škôl i firiem. Nemyslíme si ale, že duálne vzdelávanie je všeliek. Naše skúsenosti hovoria, že rovnako schodná a efektívna je aj cesta centier odborného vzdelávania, na ktorú sme sa dali už v roku 2009. Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi dokazuje, že fungovanie našich centier pri desiatich stredných odborných školách pokrýva požiadavky zákona o odbornom vzdelávaní. Pripravujeme otvorenie jedenásteho COV pri Obchodnej akadémii v Rožňave, ktoré bude zamerané na ekonomiku,“ uviedol Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach.

Projekt Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v spolupráci so Štátnym inštitútom odbornej výchovy (ŠIOV), zamestnávateľmi z oblasti automobilového priemyslu organizovaných vo Zväze automobilového priemyslu SR a v Cechu predajcov a autoservisov SR a Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2015 12:34
Upravené: 16.10.2021 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001